Die 1952 - 1953 Oudstudente beplan 'n reunie saam met die Diplomadans in 2003

 

Mnr Mof (Delport) Botha kan gekontak word by : 045 - 8470202

of

Kontak Elana Kitching by Grootfontein : 049 - 8421113