Oudstudente braai en kuier op Britstown

Oudstudente-braai / kuier op Donderdag 11 April 2002 op Britstown wat André Snyman en Andries Pretorius namens die Oudstudente-Unie bygewoon het.

Na aanleiding van die berig wat in die Karoonuusbrief was, dat die Grootfontein Oudstudente Unie se voortbestaan in die weegskaal is as gevolg van ‘n tekort aan fondse het ‘n groep Oudstudente van Britstown ‘n byeenkoms gereël en is die President van die Grootfontein Oudstudente Unie uitgenooi om met hul te kom praat oor die aangeleentheid. Hulle wou ook meer weet rondom die studente aktiwiteite rakende sport, akademiese aangeleenthede ensomeer.

Die President het die nuwe planne van aksie wat geimplimenteer is, naamlik dat ledegeld by toetrede tot die Unie betaalbaar sal wees en daarna sal ‘n jaarlikse bedrag, soos gespesifiseer aan die Unie betaalbaar wees om as ‘n aktiewe lid te funksioneer. Die ledegelde sal jaarliks deur die Algemene Jaarvergadering op 'n aanbeveling van die Bestuur vasgestel word met dien verstande dat dit nie laer as die vorige jaar se gelde sal wees nie en dat aanpassings na gelang van die Unie se behoefte en verpligtinge sal wees. Aftrekking van huidige studente wat ‘n bybetaling maak aan die Studente Sportfonds en hierdie fondse word aangewend vir die administrasie van GOSU wat onder andere insluit die voorsiening van ‘n nuusbrief en vir die werwing van oudstudente.

Hier is 'n paar van die fotos wat tydens die byeenkoms geneem is:

Petro Raath, Marita Raath, Ria Raath, René Paul, Anita Blomerus

 

Wilma Strauss, Sarina Raath, Aljo Lombard

 

Ben Raath, Tienie Blomerus, Sypie Strauss

 

 

Uitstalling van Grootfontein klere

 

 

Sypie Strauss, Bassie Raath

 

 

Barry Raath

 

 

Voor : Andries Pretorius, Tienie Blomerus

Middel : Flippie Raath, Suria Botha, Marita Raath

Agter : Barry Raath, Johnny Paul, Deon Botha, Rian Botha, Sypie Strauss, Anton Lombard, Ben Raath, Bassie Raath

 

Gesellig om die vleisbraai-vuur.