Mnr Attie Fourie

ATTIE FOURIE - BOER EN GEMEENSKAPSLEIER OORLEDE

Attie Fourie was die seun van ‘n voormalige bekende gemeenskapsleier op Jansenville, wyle Frank Fourie (‘n oudstudent van die Landboukollege Grootfontein in ongeveer 1927) en sy vrou Alta. Attie Fourie het sy matriek op Jansenville geslaag waarna hy sy diploma aan die Landboukollege Grootfontein, Middelburg verwerf het ongeveer in 1963. Hy het hierna op die plaas Ferreiraslaagte in die Jansenville-distrik geboer en is met Adri Lategan getroud. Die egpaar het vier seuns gehad. Adri het in 1986 tragies in ‘n motorongeluk gesterf. Attie het daarna self die vier jong seuns grootgemaak.

Hy het ‘n groot bydrae in die gemeenskap gelewer. Hy het baie jare op die skoolkomitee van die Hoërsool Jansenville gedien waarvan hy vir ‘n geruime tyd voorsitter was. Hy het verskeie kere op die kerkraad van die NG Kerk gedien en het ook sy deel op talle gebiede in die gemeenskap gelewer. Hy was nou betrokke by die boerevereniging van sy omgewing. Hy was ‘n minsame en gerespekteerde persoon wat ‘n wye vriendekring gehad het. Hy was ‘n baie diplomatiese persoon wat op alle gebiede van die gemeenskap sy kant gebring het.

Attie Fourie (F A) is op 17 April 2002 in die ouderdom van 64 jaar oorlede, nadat hy vir ‘n geruime tyed siek was. Hy word oorleef deur vier seuns, Fransie (boer van Jansenville), Louis (Doempie) siviele ingenieur van Oos-Londen, Riaan (reiskonsultant van Kaapstad) en Gerrit, landboukundige wat vir CMW werksaam is op Richmond en ook ‘n Oudstudent van die Landboukollege Grootfontein. Hy word ook oorleef deur twee skoondogters, twee kleindogters, twee broers en ‘n suster.