Mnr Bennie Coetzee

ENKELE GEDAGTES OOR WYLE BENNIE COETZEE

Wyle Barend Johannes Coetzee, in die omgang beter bekend as Bennie, is op 11 April 1915 gebore op die plaas Groenvlei, distrik Noupoort. Sy kinderjare bring hy deur op Groenvlei en Wolwekop, distrik Middelburg. Sy hoërskool opleiding ontvang hy aan die Hoërskool Middelburg.

Verdere opleiding ontvang hy aan die Landboukolleges Döhne en Glen en dan veral by die Landboukollege Grootfontein waar hy kosbare jare deurbring. Nie net alleen as student, dosent, en wolklasseerder nie, maar hy het ook ‘n belangrike bydrae gelewer op sportgebied. Veral in rugby waar hy verskeie jare vir Grootfontein se Eerste Span gespeel het. In 1937 ontvang hy die diplomas in "Skaap en Wol" asook as gekwalifiseerde en geregistreerde wolklasseerder.

Hy werk ook etlike jare in Durban as ‘n wolverkoper. Hierna begin sy loopbaan as boer, aanvanklik saam met sy pa, J L Coetzee, beter bekend as "Jaap" en later op sy eie op die plaas Wolwekop. As boer het hy hom uitstekend van sy taak gekwyt. Hy was ook aktief betrokke by boerdery-aktiwiteite, asook verenigingslewe in- en om Middelburg. In 1947 is hy getroud met Myra Raulstone van Addo. ‘n Wonderlike en baie gelukkige huwelik van 53 jaar volg. Uit die huwelik is 2 kinders gebore : Annette en Jasper. Hy was gelukkig om ten tyde van sy heengaan, vyf kleinkinders en een agterkleindogter na te laat. Swak gesondheid dwing hom om uiteindelik die plaas te verkoop en hulle het op Middelburg gaan bly en die laaste jare woon hulle in die Aftreeoord, Huis Karee.

Bennie Coetzee het vir ons ‘n ryke verlede en skat van herinneringe nagelaat. Elkeen se verbintenis met hom, op watter terrein van die lewe ook al, was ’n lewens verrykende ervaring van blywende waarde en betekenis. Wat spesiaal was, was sy warm medemenslikheid, fyn sin vir humor en sy liefde om stories te vertel, van kinder-, jong- en rugbydae. Almal wat hom geken het, het geweet van sy besondere liefde vir diere, veral sy honde ! Hy en Myra was baie geheg aan mekaar en bykans onafskeidbaar. So was dit ook vir haar ‘n voorreg om hom te kon versorg en bystaan tot sy heengaan. Hy is op 15 Julie 2003 oorlede. Vir sy lewe, werk, meelewendheid en getrouheid as man, vader, oupa en vriend sal sy gedagtenis met erkentlikheid ge-eer word.

Tereg is daar deur Prof R Grebe in sy huldeblyk aangehaal :

"His tomb is in our hearts, his memory in the storehouse of our minds!"

 

OORHANDIGING VAN WYLE MNR BENNIE COETZEE SE GROOTFONTEIN BAADJIE DEUR SY VROU, MYRA VIR UITSTALLING EN VEILIGE BEWARING IN DIE P W VORSTER-MUSEUM