Nuusbrief Oktober 2007

Geagte lid / Dear member

Grootfontein beleef ‘n baie opwindende groeifase. Nie net neem die studentgetalle stelselmatig toe nie, maar daar gaan ook ses en veertig nuwe poste in 2008 gevul word. Landboukollege Grootfontein is steeds op die voorpunt van opleiding - soos bewys word deur Grootfontein studente wat gesog is in die werksmark en ook reeds die afgelope vier jaar met die "John Deere Landboukollege-student toekenning van die Jaar" weggestap het. Grootfontein is steeds die beste landboukollege in die land en jy kan met reg trots voel op jou alma mater.

Hiermee wil ons u vriendelik uitnooi na die jaarlikse Diploma- en Reunie-dans wat op Donderdag, 6 Desember 2007 om 19:00 in die Wolskuur op Grootfontein sal plaasvind.  Kostes beloop R180-00 per paar.  Aangesien die ete uitgekontrakteer is, kan geen kaartjies na 16 November 2007 verkoop word nie.  Onthou om eie drinkgoed asook glase saam te bring.  Kaartjies kan verkry word en plekbesprekings kan gedoen word by bogenoemde adres,  vir aandag Maryke van der Merwe.  Tjeks vir die kaartjies is betaalbaar aan Grootfontein Studente Vereniging.  Reëlings kan telefonies by haar getref word vir elektroniese inbetaling in bogenoemde rekening.

On the same day at 14:30 our Annual General Meeting will take place in the Big Lecture Room at Grootfontein.  We hope to see you there.   We also hope to see you at the Diploma Day Ceremony being held at Grootfontein on 7 December 2007 at 10:00.

In the past requests have been received from old students to buy some of the jerseys, shirts, ties, souvenirs et cetera with the Grootfontein badge on it.  Old students who are interested in obtaining such items can contact Mr Niel Schoeman at Grootfontein.

The centenary of the College is looming. We want to make 2011 a huge year for the College. We will host various prestigious and memorable events, from reunions, expo’s, fun events and others. We call on all old students to earmark 2011 as the year of Grootfontein. In the meantime you may send us all interesting stories, photos and reports of memorable events, including funny or important things that have happened in your days at Grootfontein.

'n Geseënde Kersfees en Voorspoedige Nuwejaar word u almal toegewens.  Mag almal wat op reis gaan die komende vakansie veilig terugkeer na hul tuistes.

Grootfontein groete, ons sien uit daarna om spoedig van een en elk te hoor, ons maak staat op u.

 

 

ELANA KITCHING

SEKRETARIS / SECRETARY