Nuusbrief 2003 - President Oudstudente-unie

Geagte Alma Mater

Ja, dit is al weer daardie tyd van die jaar waar ons alreeds die Kersvaders in die winkels sien en is elke tweede advertensie een of ander kersliedjie of produk vir die kersseisoen. So spoed nog ‘n besige jaar ten einde en wil ons graag ‘n paar nuusbrokkies met u deel, soos beloof.

Ons gee graag vir u inligting van veral die lief en leed van die oud- en- huidige studente en sal dit waardeer as u vir ons enige nuuswaardige gebeure wat betrekking het op enige oud-studente kan deurgee. Aangesien die ou tradisionele "Karoo nuusbrief " nie meer uitgegee word nie, sal ons as Oudstudente-unie binne ons vermoë probeer om hierdie tyd jaarliks ‘n nuusbrief aan u deur te gee. Die oudstudente op Riviersonderend reël jaarliks ‘n baie lekker golf kompetisie teen die Elsenburg oudstudente. Baie geluk aan die oud Grootfonteiners wat die jaar geseëvier het, dit is werklik ‘n riem onder die hart om te weet dat ons oudstudente nog baie moeite doen om geleenthede te skep om kontak met mekaar te hou. Dit is werklik pogings soos hierdie wat nie ongesiens verby gaan nie en wil ons ook die ander oudstudente in dorpe of gebiede waar daar goeie verteenwoordiging is aanmoedig om sulke byeenkomste te organiseer.

Tydens ‘n opname wat gedoen is, met behulp van vraelyste, het ‘n groot persentasie van die huidige studente aangedui dat hul as gevolg van ‘n oudstudent se aanbeveling ‘n keuse gemaak het om aan die Landboukollege Grootfontein te kom studeer. U as oudstudente doen dus onbewustelik werwing vir die Kollege en is dit ‘n baie positiewe bydrae wat u maak. Ons is egter besig om kontak met die oud-studente te verloor omdat slegs enkele oudstudente reageer het op die vraelyste wat in die verlede uitgestuur is. . Laat hoor asseblief van u sodat u dit vir ons makliker kan maak om kontak te maak indien daar oud-studente is wat graag ‘n reünie tydens die jaarlikse Diploma dans wil reël.

Die studente toon deesdae baie min, indien enige belangstelling in die Unie en daarom is daar besluit dat daar in hul eerste tweejaar ‘n aftrekking gemaak word om die Unie te administreer en word die fondse ook aangewend vir werwing. Die student is dan ook reeds lid in sy derdejaar en moet dan daarna sy ledegeld betaal om ‘n aktiewe lid te bly. Die grondwet is so gewysig dat persone wat ‘n aktiewe lid wil bly, jaarliks die voorgeskrewe ledegeld van R20-00 (huidiglik) moet betaal anders word u as ‘n nie-aktiewe lid geadministreer. ‘n Databasis is op ons Webblad beskikbaar en u kan dit gerus besoek om op hoogte te bly van die doen en late van die studente en oud-studente van die Landboukollege Grootfontein.

Baie geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige Nuwejaar word aan elkeen van u toegewens en ons hoor graag van u.

Grootfontein groete

Andries Pretorius

President van die Grootfontein Oudstudente-unie