Nuusbrief 2003 - Sekretaresse

Geagte lid / Dear member

Gedurende die jaar het ons met talle van ons oudstudente kontak gemaak. Dit is egter hier teen die einde van elke jaar dat ou vriendskapsbande weer hernu word.

Neem kennis van die jaarlikse Diploma- en Reünie-dans wat op Donderdag, 4 Desember 2003 om 19:00 in die Wolskuur op Grootfontein plaasvind. Kostes beloop R120-00 per paar. Kaartjies kan verkry  word en plekbesprekings  kan  gedoen word  by  bogenoemde adres voor of op 24 November 2003. Vir aandag : Me M v d Merwe. Tjeks vir die kaartjies is betaalbaar aan Grootfontein Studentevereniging. Daar is slegs ‘n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en geen kaartjies is by die deure beskikbaar nie. Reünie-groepe bespreek vroegtydig hoeveelheid kaartjies wat benodig word.

On the same day at 13:45 our Annual General Meeting will take place in the Big Lecture Room at Grootfontein. We hope to see you there. We also hope to see you at the Diploma Day Ceremony being held at Grootfontein Recreation Hall on Friday 5th December 2003 at 10:00.

As you would know Grootfontein now offers a two year Higher Certificate course leading to a third year Diploma in Agriculture. This is the eight year that the three year Diploma will be awarded to students. After completion of the Diploma these students can further their studies at a Technicon and follow degree courses at various Universities.

‘n Geseënde Kersfees en Voorspoedige Nuwejaar word u almal toegewens. Mag almal wat op reis gaan die komende vakansie, veilig terugkeer na hul tuistes.

Grootfontein groete

ELANA KITCHING

Sekretaris/Secretary