1939 Agt maande Skaap- en Wolkursus

1939 - Agt maande Skaap- en Wolkursus

‘n Skrywe is ontvang van mnr J A Louw (Das) wat graag sal wil hoor wie van sy oudstudente-maats nog leef, hy is van voorneme indien dit vir hom moontlik is, om vir hul te gaan kuier. Hy het die agt maande Skaap- en Wolkursus in 1939 aan die Landboukollege Grootfontein deurloop.

Indien enige iemand hom kan behulpsaam wees, kontak hom asseblief by die onderstaande adres :

Mnr J A Louw

Posbus 51

Williston

of

kontak Elana Kitching, Oudstudente-Unie, Privaatsak X529, Middelburg OK, 5900.

Mnr Louw is 87 jaar oud en boer nog self in die Williston-distrik.