Last update: August 16, 2011 03:52:27 PM E-mail Print

 

VEEBELADING IS KRITIEK

TC Meyer

 

VEEBELADING, dit wil sê die aantal diere wat 'n stuk veld bewei, word vandag beskou as die belangrikste veranderlike faktor in die hele weidingsisteem waaroor die boer beheer kan uitoefen, sê mnr. Theunis Meyer, 'n weidingkundige van Grootfontein.

Veebelading is nie net 'n bepalende faktor ten opsigte van diereprestasie, veldtoestand en dieetseleksie nie, maar ook ten opsigte van die ekonomiese opbrengs wat die boer op sy plaas realiseer. Mnr Meyer, assistent-landbounavorser van die Afdeling Weiding op Grootfontein, is van mening dat indien boere nie hulle veegetalle binne die langtermyn weidingskapasiteit van die veld hou nie, geen weidingstrategie of wetenskaplike tegniek veldagteruitgang ooit kan stuit nie.

Om hierdie rede is 'n langtermynproef 3 jaar gelede op die Carnarvonproefstasie begin om die langtermyn weidingkapasiteit van die veld in die Dorre Karoo te bepaal. In hierdie proef word Afrinoskape teen vier veebeladings aangehou en diereproduksie, dieetseleksie en veldtoestand word gemeet, en die produksie-ekonomie word ook ontleed.

Mnr Meyer gee die voorlopige resultate na die eerste 3 jaar.

 

Met inagneming van al die bevindings, kom mnr. Meyer tot die gevolgtrekking dat 'n te hoe veebelading nadelig is vir diereproduksie en die toestand van weiveld. Hoe veebeladings verhoog ook die risiko in die boerdery omdat diereproduksie by hoe veebeladings baie meer wisselvallig as by laer veebeladings is.

 

Published

Karoo streeknuusbrief 1