Last update: April 3, 2012 02:48:10 PM E-mail Print

 

ALGEMENE MAATREëLS BY DIE VOORKOMING VAN BESMETLIKE SIEKTES

 

EM van Tonder

Afdeling Veeartsenydiens

 

Om besmetlike en ander siektes te bekamp en kuddes gesond en produktief te hou, is daar sekere algemene beheermaatreëls wat toegepas kan word:

 

1. Veeartsenykundige advies

Dit is noodsaaklik dat die boer ten nouste met sy naaste veearts moet saamwerk om sy dienste op 'n adviserende en kuddegrondslag te benut. Afgesien van die behandeling van enkele siek diere of die ondersoek van bepaalde uitbrekings en probleme behoort hy gereeld die veearts in te roep om sy hele kudde na te gaan en oor aspekte soos voeding, besmettings, voorkomende inentings en doserings te adviseer.

Die boer moet self kennis dra van siektes en parasiete in sy area. Dit kan hy bekom deur nou met sy veearts te skakel en gebruik te maak van die voorligtingsdiens wat deur die Departement van Landbou en Visserye verskaf word. Daar is ook 'n groot aantal tydskrifte met populêre artikels, asook bladskrifte, ens. wat noukeurig gelees behoort te word.

Noukeurige en akkurate waarnemings en agtergrondgegewens sal in baie gevalle help om die regte advies telefonies te bekom.

 

2. Die aankoop van diere

'n Eienaar wat beoog om diere aan te koop, behoort aandag aan die volgende te gee:

(a) Bring slegs gesonde diere in wat van 'n bekende en gesonde kudde afkomstig is en die nodige voorbehoedende inentings en doserings ondergaan het soos voorgeskryf vir daardie streek. Indien sodanige inentings en doserings ‘n tyd vantevore toegedien is, sal dit lonend wees - veral met siektes soos bloednier en interne parasiete - om hierdie diere kort voordat verskuiwing plaasvind, weer te behandel. Indien moontlik moet diere, en veral waardevolle individuele diere vooraf deur 'n veearts ondersoek word om hulle siektevry te kan verklaar.

(b) By hulle aankoms op die plaas sou dit ook van waarde wees om aangekoopte diere eers 'n tyd lank af te sonder voordat hulle met ander diere in aanraking kom. Gedurende die tydperk kan hulle beg moontlik verdere inentings en doserings ontvang en terselfdertyd die geleentheid benut om voldoende aan te pas.

(c) In die geval van ramme is dit noodsaaklik dat hulle deur 'n veearts getoets word vir vrugbaarheid en die afwesigheid van geslagbesmettings.

(d) Probeer sover moontlik vermy om swaar dragtige diere te vervoer of te verplaas na 'n ander omgewing en weiding.

 

3. Higiëne op die plaas

(a) Die higiëniese maatreëls ten opsigte van die skeerhok, soos onder sponssiekte bespreek, behoort as standaardprosedure voor en tydens elke skeertyd gevolg te word. Hierdie maatreëls geld nie net vir sponssiekte nie, maar sal ook 'n groot aantal ander besmettings voorkom of beheer.

(b) By gewone plaasoperasies soos kastrasie, stertafsit, die aanbring van oormerke, ens is daar sekere maatreëls wat streng nagekom behoort te word, bv. die gebruik van skoon en gesteriliseerde instrumente, ontsmetting van hande en wonde, die gebruik van skoon en stofvrye lokale, beheer van vlieë en brommers op wonde. ens.

(c) By behandeling van diere, hetsy inspuitings, inentings, wondbehandelings ens., moet eweneens skoon gesteriliseerde instrumente gebruik word.

(d) VelIe, karkasse en besmette materiaal moet vernietig word.

 

4. Ander voorkomende maatreëls wat toegepas moet word

(a) Behoorlike afsondering van siek diere in 'n spesiale plek waar ander diere nie toegang het nie en selfs die tydige vernietiging van hopelose gevalle met aansteeklike of ander besmetlike siektes.

(b) Gereelde skoonmaak en waar moontlik ontsmetting van stalle, krale of hokke.

(c) Gereelde insek- en ander plaagbeheermaatreëls.

(d) Gereelde inspeksie en beheer van eksterne parasiete.

 

5. Voorkomende behandelings

(a) Hierdie voorgeskrewe behandelings behoort volgens 'n bepaalde program tydig en gereeld toegedien te word teen die heersende siektes in die bepaalde areas.

(b) Die bygaande voorskrif by aIle entstowwe, doseermiddels en dipstowwe moet elke keer noukeurig gelees word. Hierdie voorskrif is op die holler aangebring deur middel van 'n etiket of word as 'n aparte pamflet of brosjure saam met die produk verpak. Dit is belangrik dat hierdie voorskrif elke keer gelees word, aangesien veranderinge in prosedure en hoeveelhede van tyd tot tyd aangebring word.

(c) Dit is van uiterste belang in die geval van entstowwe dat die bepaalde voorskrifte ten opsigte van bewaring, hantering, toediening, dosis en vervaldatum noukeurig nagekom en bepaalde aanbevelings en waarskuwings nie verontagsaam word nie.

 

Published

Bladskrifreeks : Wolproduksie E7/1975