Last update: August 18, 2011 03:49:00 PM E-mail Print

 

REKENAARBESTUURSMODELLE VIR KLEINVEEBOERDERY

1. BEGINSELS EN ONTWIKKELING

 

M.J. HERS ELMAN , D. WENTZEL EN J.J. OLIVIER

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, 5900.


  Die doel van die modelle is om as hulpmiddel vir bedryfsbediening van kleinveeboerdery in die Karoostreek te dien d.w.s. om enige veranderings aan 'n boerderybestuurstelsel asook die toepassing van nuwere tegnologie op In ekonomiese grondslag te kwantifiseer. Die gevolge van 'n verandering aan 'n bestuurstelsel is uiters kompleks van aard weens die groot aantal interafhanklikhede tussen die bestuurstelsel en produksienorme. Rekenaarmodelle vir Wolskape, Vleisskape en Angorabokke is op Lotus 1-2-3 ontwikkel. Elke model bestaan uit 'n invoer- en die afvoergedeelte. Die invoer bestaan uit: a. Inligting wat van die boer verkry word (Bv. plaasgrootte, bestuurstelsel, produksienorme ens.). b. Voorgestelde veranderings aan die bestaande bestuurstelsel c. Heersende produktepryse en kostes. Die afvoer bestaan uit: a. Kuddestruktuur (veetabel) op In maandbasis. b. Bruto marge bo gespesifiseerde koste. Hierdie modelle dien as hulpmiddel om beide ekonomiese sowel as tegnies-praktiese implikasies vir bestuursbesluitneming te voorsien.

 

Published

Handleiding 28ste SAVDP-kongres