Last update: September 2, 2011 10:30:53 AM E-mail Print

 

GEëNTE DIERE NIE GEVRYWAAR TEEN BLOEDNIER ONLANGSE OPNAME OOR ENTING VAN SKAPE EN ANGORABOKKE TEEN BLOEDNIER WYS WAT GEBEUR IN DIE PRAKTYK

 

J Joubert

 

'n Opname oor bloednierentingspraktyke was onlangs by 6 verskillende boere in die Karoostreek gemaak. Die Veterinêre Streekslaboratorium op Grootfontein wou vasstel watter immuniteit geënte skape en Angorabokke verkry.

Gerieflikheidshalwe is die betrokke boere A tot F genoem. Daar is aan elkeen dieselfde vrae gevra, terwyl daar ook van 10 volwasse diere en 10 lammers bloedmonsters geneem was vir teenliggaampie-titer (konsentrasie)-bepalings.

Hulle het as volg geantwoord op die vrae:

 

OP watter ouderdom word die lammers vir die eerste keer geënt?

2 maande - A, E, F

3 maande - B

4 maande - C, D

 

SOORT entstof die eerste keer gebruik?

Olie - A,C

Aluin - B, D, E, F

 

HOEVEEL keer en met watter tussenpose word lammers verder gedurende hulle eerste lewensjaar geënt?

A - Een maand later met aluin en dan elke 6 maande.

B - Ses weke na eerste enting met aluin en dan elke 6 maande.

C - Ses-maandeliks na eerste enting met aluin bloednierentstof.

D - Ses weke na eerste enting, 3 maande later weer en dan elke 4 maande met aluin entstof.

E - Twee maande later en dan elke 6 maande met die aluin entstof.

F - Twee maande later met olie-entsof en dan jaarliks met olie-entstof.

 

Resultate van teenliggaampie-titers in die bloed van die 2 groepe van 10 diere soos dit op elke plaas gevind was:

 

EIENAAR A het 4,5 maande voor monsterneming laas geënt. By 10 volwasse Angorabokke het almal voldoende immuniteit gehad, met net 1 bok wat net-net bokant die laagste vlak van beskerming was (0,2 eenhede per ml serum).

Van die 10 boklammers het 7 voldoende immuniteit gehad en een net bo die laagste vlak, maar 2 onder die beskermingsvlak.

 

EIENAAR B se 10 volwasse skape se immuniteit nadat hulle 2 maande tevore laas geënt was, was almal voldoende. By die skaaplammers was daar in daardie stadium 4 uit 10 wat teenliggaampies minder as die beskermingsvlak

van 0,2 eenhede per ml getoon het.

 

EIENAAR C het slegs volwasse skape en bokke beskikbaar gehad. Die skape het goeie immuniteit gehad en die bokke het 9 uit 10 goeie immuniteit gehad en 1 swak. Die skape was 3 weke tevore geënt en die bokke 4 maande.

 

EIENAAR D het voldoende immuniteit gehad in beide die volwasse skape en lammers en hulle was 4 maande laas geënt.

 

EIENAAR E het voldoende immuniteit gehad by die volwasse skaap en 8 van die 10 lammers, maar 2 lammers se immuunvlakke was op die laagste beskermingsvlak. Die lammers was 14 dae tevore en volwasse skaap 1 maand tevore geënt.

 

EIENAAR F het voldoende immuniteit in die volwasse Angorabokke gehad en in 9 uit 10 boklammers. Net 1 boklam het immuniteit op die laagste beskermingsvlak gehad.

 

Tabelle 1 en 2 dui die eenhede teenliggaampies (titers) per ml bloed vir elke dier aan volgens die eienaars gerangskik. Die eerste letter onderaan die tabel dui die eienaar aan (A-F). Die tweede letter dui volwasse diere (V) of lammers (L) aan. Die derde letter dui skape (O) en bokke (C) aan.

 

AFLEIDINGS

UIT hierdie entingsgeskiedenisse kan mens aflei dat meeste van die eienaars wel 'n goeie inentingsprogram volg. Daar is egter tog 1 tot 4 diere in so 'n klein groepie wat nie goed immuniseer nie. Volgens werk wat vroeër gedoen was op Onderstepoort, is bewys dat daar ongelukkig wel enkele diere uit enige kudde is wat net nie goed sal immuniseer nie. Meer gereelde inentings lyk noodsaaklik met die aluin-bloednierentstof op sommige plase. Daarenteen gee die olie bloednierentstof voldoende beskerming om dit slegs jaarliks te gebruik. Die olie-entstof veroorsaak ongelukkig onooglike swelsels wat hinderlik kan wees as dit jaarliks gebruik word.

Die eerste 2 inentings moet 4-6 weke uitmekaar vir die lammers gegee word om die beste beskerming te verkry. Die heel eerste inenting kan op ongeveer 2 maande ouderdom gegee word.

Om op te som, kan met reg gesê word dat gereelde inentings bloednier vrektes tot die minimum sal beperk, maar ongelukkig nie in aIle gevalle heeltemal uitskakel nie.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief 1