Last update: March 30, 2012 10:34:02 AM E-mail Print

 

VOORKOMS VAN BRONSTIGHEID BY DORPERSKAPE

 

PG MARAIS & A KOEN

GROOTFONTEIN, MIDDELBURG KP

 

Die voorkoms van bronstigheid gedurende Maart-April is by 1758 volwasse Dorperooie oor 'n tydperk van 6 jaar bepaal.

Hiervolgens is dit duidelik dat 89,8% van alle ooie binne 21 dae bronstigheid getoon het.

Hierdie verskynsel kan met groot vrug by handdekking gebruik word.

 

Published

22ste Kongres van SAVDP. Bloemfontein