Last update: April 11, 2012 02:51:38 PM E-mail Print

 

Voedingskoste om 'n Dosyn Eiers te Produseer

A. M. Gericke

 

DIE produksiekoste van eiers is noodwendig gebaseer op die hoeveelheid voer wat verbruik word, en die prys daarvan. Tot onlangs nog het gewone plaashoenders wat teen betreklik lae koste, wat voer en arbeid betref, aangehou is, genoeg eiers en vleis geproduseer om in die benodighede van die mark te voorsien, en onder sulke toestande was daar min kans vir die spesiale pluimveeplaas met sy hoër produksiekoste. In die laaste jare het die aanvraag vir hierdie produkte al groter geword totdat die gewone plaashoenders naderhand nie meer daarin kon voorsien nie. Die prys van eiers het gestyg totdat dit vir die gemiddelde man moontlik geword het om nog 'n wins te maak bo die voedingskoste.

Weens die huidige finansiële toestande en die laer pryse vir eiers, stel boere meer belang in produksiekoste as ooit tevore. Meeste van hulle vra " Betaal pluimveeboerdery nog? ", en my antwoord hierop is; " Ja, mits die boer weet hoe om 'n trop op te bou, bestaande uit henne met ingebore, goeie lê-eienskappe, en wat, as hulle op die regte metode gevoer word, goed sal produseer."

 

Uitputting van Henne

'n Hoë eierproduksie gedurende die lente en aan die begin van die somer, put 'n hen baie uit, en tensy sy 'n sterk konstitusie het, wat haar in staat stel om hierdie liggaamlike uitputting te weerstaan, sal haar spysvertering- en produksie-organe verswak, en eierproduksie:sal ophou. Ten einde in hierdie benodighede van die liggaam van die hen te voorsien, moet die pluimveeboer probeer on sy henne op so ‘n manier te voer dat hulle swaarder word gedurende die tyd wanneer hulle in voorbereiding is vir 'n seisoen van hoë produksie, en hy moet hulle al die eiervormende voer gee wat hulle nodig het met lêtyd.

 

'n Geskikte Rantsoen

'n Geskikte en goed-balanseerde meelkosrantsoen, tesame met die pryse vir die verskillende bestanddele, is as volg: -

 

 

Die gemiddelde koste van voer vir altwee die groepe in Tabel 2 bedra 6d., of effens meer as ½d. per lb. Van die rantsoen. Vir die produksie van 10 dosyn eiers is die koste 3s. 3d. Per hen en vir die produksie van 15 dosyn eiers 4s. 3d. per hen. As eiers verkoop word teen 9d. per dosyn, sal die produsent onderskeidelik 7s. 6d. en 11s. 3d. inkry; die wins bokant die voerkoste is 4s. 3d. in die geval van die hen wat 10 dosyn eiers produseer, en 7s. In die geval van die hen wat 15 dosyn eiers produseer. In verskeie klein dorpies word eiers teen 6d. of minder per dosyn verkoop, en dit lewer 'n wins van 1s. 9d. en 3s. 3d. onderskeidelik. Met die teenswoordige pryse van voer behoort die produksiekoste van 1 dosyn eiers vir die boer nie hoër te wees as 4d. nie, onverskillig of hy 'n dubbeldoel- of ligte ras aanhou, mits die henne in altwee gevalle vir hoë eierproduksie geteel is.

 

 

Bykomende Koste

Voorafgaande syfers is wel interessant en bemoedigend, maar is dit nou die werklike wins wat die boer bo die voerkoste maak? Die koste verbonde aan die uitbroei van eiers en die grootmaak van jonghenne vorm 'n indirekte, dog heeltemal materiële, gedeelte van die produksiekoste van eiers. Rofweg gereken is daar drie eiers nodig om een jonghen te verkry. Drie broei-eiers , teen 1d. stuk gereken, is 3d. Onder gewone omstandighede sal die jonghen, totdat sy 24 weke oud is, 25 lb. voer verbruik wat, teen 0.6d. per lb. (Tabel 2), 1s. 3d. sal bedra, en dan kom daar nog 3d. by vir die eiers, en sodoende kos dit 1s. 6d. om 'n jonghen te produseer. Dit sluit egter nie die arbeid of broeimasjienkoste in nie.

Op meeste plase word jonghenne sowel as jonghane gehou totdat hulle 24 weke oud is, en die grootmaakkoste is dan van 1s. 6d. tot 1s. 3d. vir elke hoender. Voordat die henne begin lê en die hane werklik verkoop is, is daar nog 'n verdere uitgawe van 3s. 2d., en dit het 'n groot invloed op die wins wat op die eierproduksie gemaak word. Alles skyn daarop te wys dat die eierboer nie op die produseerder, naamlik die hen, verloor nie, maar dat sy wins verminder word deur sulke faktore soos uitbroei- en grootmaakkoste, m.a. w. die jaarlikse vervanging van ou henne deur jonghenne. Sodra die ou henne en jonghane verkoop kan word teen 'n prys wat hoog genoeg is, om die vervangingskoste te dek, sal 'n gemiddelde trop henne 'n goeie wins lewer.

Bostaande syfers is miskien nie volkome presies nie, maar die hoenderboer sal vind dat hulle vir hom as 'n waardevolle leidraad kan dien as hy eierproduksie op 'n winsgewende basis wil plaas.

 

Published

Boerdery in Suid-Afrika 8