Last update: August 15, 2011 02:19:07 PM E-mail Print

 

DROOGTE-KARAKTERISERING IN DIE KAROO EN ORANJE-VRYSTAAT

 

LG du Pisani / R Verloren van Themaat

Departement van Landbou, Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut

Privaatsak X529, MIDDELBURG 5900

 

HJ Fouché

Departement van Landbou, Glen Landbou-ontwikkelingsinstituut

Privaatsak X01, GLEN 9360

 

JC Venter

Instituut vir Grond, Klimaat en Water

Privaatsak X529, MIDDELBURG 5900

 

Die term droogte word dikwels as sinoniem vir ariditeit gebruik. Gevolglik word ariede gebiede gesien as gebiede wat meer dikwels as normaalweg aan droogtes onderhewig is. Netso, word voertekorte op die veld algemeen aan droogtes gelykgestel. Beide hierdie stellings is 'n wanvoorstelling van die term droogte. Gevolglik is dit nodig om die term droogte te karakteriseer.

 

Verskeie tegnieke van droogte-karakterisering kan gebruik word. Beide die Grootfontein en Glen LOI'e gebruik rekenaartegnologie vir die geografiese karakterisering en monitering van droogtetoestande. Die nut van hierdie tegnologie vir beleidmakers, boere en wetenskaplikes word demonstreer.

 

 

Published

Forum vir die Ekologie van Ariede Streke 1993