Last update: August 18, 2011 08:07:50 AM E-mail Print

 

Die effektiewe droëmateriaaldegradeerbaarheid van verskillende kwaliteite ruvoere soos met skape en bokke bepaal.

J.A.Roux, P.G. Marais, J.E.J. du Toit* & J.N. Swart*

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900.

 

 

Die doel van hierdie studie was om verskille tussen skape en bokke ten opsigte van hul vermoë om ruvoer te degradeer is ondersoek. Vier-en-twintig gekanuleerde (d 25mm) diere, bestaande uit 6 Merino-, 6 Dorperhamels, 6 Angora- en 6 Boerbokkapaters het opeenvolgens vier verpilde diëte bestaande uit 100%-lusern (D1); 75%-lusern en 25%-koringstrooi (D2); 50%-lusern en 50%-koringstrooi (D3) en 25%-lusern en 75%-koringstrooi (D4) ontvang. Die effektiewe droëmateriaaldegradeerbaarheid is bepaal deur die spoed van deurgang van droëmateriaal deur die rumen en in situ metings te kombineer. Alhoewel betekenisvolle verskille (P<0.05) in effektiewe droëmateriaaldegradeerbaarheid op die onderskeie diëte voorgekom het, kon geen definitiewe tendens tussen skape en bokke  geïdentifiseer word nie.

 

* Departement Veekunde, U.O.V.S. Bloemfontein.

 

Published

Handleiding 29ste SAVDP-kongres L4.20.