Last update: March 27, 2012 10:39:57 AM E-mail Print

 

BELANGRIKHEID VAN ENERGIEBYVOEDING AAN ANGORABOKKE

 

Grobbelaar PD

 

ENERGIETEKORTE op sekere strategiese tye in 'n volwasse bok of kleinbokkie se lewe kan ernstige probleme vir die Angorabokbedryf veroorsaak.

Volgens mnr Danie Grobbelaar van Grootfontein is dit sonder twyfel raadsaam om gedurende hierdie tye die aangewese peile van energie-aanvulling te voorsien.

Mnr Grobbelaar is tans besig om 'n proef oor energie-aanvulling by Angorabokke op noorsveld uit te voer. Hieruit het verskeie antwoorde op sekere voedingsvrae reeds duidelik geword.

 

IN DIE EERSTE PLEK moet daar onderskeid gemaak word tussen energie-aanvulling aan volwasse bokooie en aanvulling aan klein of jong bokkies.

Oor energie-aanvulling aan volwasse bokooie, het hy eerstens die volgende te sê:

Energietekorte gedurende strategiese tye van die Angorabok se lewensiklus moet so ver moontlik voorkom word aangesien dit groot produksieverliese tot gevolg kan hê.

Geskikte energie-aanvulling gedurende hierdie strategiese tye sou aansienlike voordele vir die boer inhou:

Indien op bogenoemde rye ekstra energie in die vorm van sjokolademielies of sjokoladekoring of hawer teen peile van 300 tot 500 g per bok per dag (afhangende van weidingstoestande) gegee word, kan reproduksiesyfers van meer as 100 persent meer algemeen voorkom.

As gevolg van die beter voeding behoort die haarproduksie van die ooie te verbeter. Die haarinkomste behoort grootliks te vergoed vir die ekstra voeruitgawe.

 

WAT DIE KLEINBOKKIES BETREF, hou energie-aanvulling hier groot voordele vir die bedryf as geheel in.

Uit proewe wat op Jansenville-proefplaas uitgevoer is, het mnr Grobbelaar gevind dat kleinbokkies wat geen energie-aanvullings ontvang het nie, baie swakker as die energie-aanvullingsgroepe gegroei het. Op 8 maande ouderdom was die verskil in liggaamsmassa tussen die kontrole en die groepe wat sjokolademielies ontvang het 7,5 kg en op 12 maande tussen 5,6 en 6,5 kg.

Klein- en jongbokkies wat ekstra energie-aanvulling ontvang, groei dus baie beter uit en het op 'n jaar ouderdom ongeveer 27 kg geweeg teenoor die 21. kg van die bokkies wat geen energie-aanvulling ontvang het nie.

Omrede hierdie bokkies alreeds op 12 maande ouderdom swaarder as die minimum paarmassa van 25 kg weeg, behoort sulke goed uitgegroeide bokkies dus op 18 maande ouderdom met redelike sukses gepaar te word, se mnr Grobbelaar. Hierdie bokkies behoort ook verder deur hul reproduktiewe leeftyd 'n hoër reproduksie te lewer.

 

DIE SKOONHAARPRODUKSIE van die kleinbokkies het gewissel van 1,4 kg vir die kontrole groep tot 2,2 kg vir die 600 g sjokolademieliegroep, gereken op 'n jaar se produksie vanaf speenouderdom tot op 12 maande ouderdom. Die verskil in ongeveer 0,8 kg per kleinbokkie wat, gereken teen huidige hoë pryse vir kleinbokkiehaar, 'n aansienlike verhoogde haarinkomste lewer.

Hierdie verhoogde haarproduksie kan grootliks toegeskryf word aan verhoogde reguit haarlengte en veseldeursnit. Die verskil in reguit haarlengte tussen die kontrole groep en die onder groepe was ongeveer 1,0 cm, terwyl die verskil in veseldeursnit tussen die kontrole groep (27,7 mikron) en die 600 g sjokolademielie groep (32,2 mikron), ongeveer 4,5 mikron is. Mnr Grobbelaar het 'n verdere voordeel wat energie-aanvulling aan kleinbokkies vir die Angorabedryf in die algemeen inhou, genoem, naamlik dat 'n groter hoeveelheid beter uitgegroeide jong ooitjies op 'n vroeër stadium vir vervangingsdoeleindes beskikbaar is. Kuddes sal dus uit meer jonger diere bestaan wat meer haar van 'n beter gehalte produseer.

 

NA SKEER. veral in die winter, is energie-aanvulling ook baie belangrik om 'n afname in liggaamsmassa weens die koue, te voorkom, sê hy. Dit neem ongeveer 6 tot 8 weke voordat die bokkies weer hul voorskeer-massa bereik.

 

ENERGIE-AANVULLING is dus, volgens mnr Grobbelaar, een van die belangrikste faktore waarmee rekening gehou moet word om verbeterde groei by klein en jong bokkies te verseker en om verhoogde reproduksie by volwasse ooie te verkry. Hy is oortuig daarvan dat die voordele van verhoogde haarproduksie, veral van klein en jongbokkiehaar, asook van verhoogde reproduksie oor die langtermyn behoort te vergoed vir die verhoogde uitgawe aan energie-aanvulling.

 

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Winter 1985