Last update: August 16, 2011 02:06:48 PM E-mail Print

 

KASJMIERPRODUKSIE VAN FERALS, FERALS X BOERBOKKE EN BOERBOKKE

J C Diedericks, M A Badenhorst, J J Olivier & P A Schlebusch

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

Die doel van die studie was om die seisoenale patroon van kasjmierafsetting by kasjmierproduserende bokke asook die hoeveelheid en veseldikte van die geproduseerde kasjmier te bepaal. Twintig Australiese Ferals (FF), 20 Boerbok x Feralkruisings (BF) en 20 Boerbokke (BB) is vir 'n jaar onder ingekraalde toestande aangehou en twee-weekliks gekam. Die kasjmier is van die buitehaar met behulp van' n "Shirley analyser" geskei, en die kasjmierproduksie van elke bok bepaal. Die veseldiktes van kasjmier is met 'n "Fibre diameter analyser" bepaal. Die gemiddelde kasjmierproduksie/bok/jaar in die verskillende groepe was soos volg: Groep FF (96.75 g), Groep BF (72.06 g) en Groep BB (81.36 g). Die kasjmierproduksie/dier was die laagste gedurende November/Desember (0.5 g/dier/week) waarna dit toegeneem het tot 4.6 g/dier/week gedurende die maande Junie tot Augustus en daarna weer afgeneem het. Slegs vanaf September tot Desember het groep FF betekenisvol (P < 0.05) meer kasjmier afgeset as die ander twee groepe. Die gemiddelde veseldikte van die drie groepe oor die proefperiode was 17.97 ± 0.13 μ. Die sterkste vesels is gedurende April/Mei (19.08 ± 0.16 μ) en die fynste vesels gedurende September tot Desember (17.0 ± 0.47 μ) geproduseer. Hoewel geen betekenisvolle verskille in veseldikte tussen die verskillende groepe voorgekom het nie, was groep BB se veseldikte deurgaans 0.85 μ sterker. 'n Duidelike seisoenale kasjmierafsettingspatroon kon by al drie die groepe waargeneem word, met die hoogste produksie van kasjmier gedurende die koue maande. Groep FF het egter langer volgehou met kasjmierafsetting sodat die groep in die lente en vroeë somer betekenisvol (P < 0.05) meer kasjmier as die ander twee groepe geproduseer het. Die veseldiktes het egter nie dieselfde seisoenale patroon gevolg nie. Verder was die veseldiktes volgens internasionale kasjmierstandaarde (16  μ) in al drie groepe onaanvaarbaar hoog.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres, Zithabizeni, 13-16 April