Last update: September 2, 2011 10:54:50 AM E-mail Print

 

Grootfontein mik na fyner wol vanaf weidings

S Hofmeyr

 

DIE LANDBOUKOLLEGE GROOTFONTEIN het onlangs 'n superfynwolkudde daargestel deur vier superfyn Merinoramme uit die buiteland te bekom en sowat 300 fynwolooie plaaslik vanaf die land se fynste fynwolprodusente aan te koop.

Hierdie fynwolkudde is aangeskaf ter uitvoering van 'n ontwikkellingsprojek om hopelik onder intensiewe voedingstoestande steeds wol van onder 22 mikron te produseer.

Die verskynsel dat wol en bokhaar wat op lusernlande geproduseer word, neig om oorsterk te wees is welbekend.

Dr Stroebel Hofmeyr, Direkteur van die Karoostreek, wat hierdie opwindende nuwe projek tydens 'n lusernboeredag op die Cradockproefstasie in Oktober 1988 aangekondig het, het daarop gewys dat die hoër insette by diereproduksie op besproeiingsgronde dikwels nie ekonomies geregverdig is nie deurdat die produk ten opsigte van of hoeveelheid of kwaliteit te kort skiet.

 

SPESIALITEITSPRODUK

Grootfontein is dus van plan om te poog om die gehalte van die produk so te verhoog dat dit 'n spesialiteitsproduk met 'n spesiale prys word. Die werk sal by die Cradockproefstasie uitgevoer word.

Volgens dr Hofmeyr is die oogmerk om die fynwolproduksiemoontlikhede deeglik te toets en, sodra dit prakties blyk te wees, die genetiese materiaal sowel as die toepaslike produksietegnieke aan die boere beskikbaar te stel.

'n Soortgelyke projek om fyn sybokhaar te produseer word ook reeds deur die Streek onderneem. Dr Hofmeyr het dit egter onomwonde gestel dat hierdie projekte hoegenaamd nie gerig is op wol-en bokhaarprodusente wat onder ekstensiewe omstandighede produseer nie. Hy het dit ook beklemtoon dat die werk nog in 'n eksperimentele fase is - daarom dat die Departement dit onderneem en dit nie aan individuele boere oorlaat nie.

 

WAARSKUWING

Die moontlikheid bestaan dat die poging nie prakties sal blyk te wees nie vanweë verskeie faktore. Hy het dus gewaarsku dat boere wat nou oorhaastig oorskakel na fynwolramme dit op eie risiko en teen Grootfontein se aanbevelings doen.

Hy het die versekering gegee dat sodra proefondervindelike inligting ingewin is, die nodige aanbevelings en advies tot die boere se beskikking gestel sal word.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief 4