Last update: August 16, 2011 01:50:08 PM E-mail Print

 

Gras-klawermengsel vs. koring as Winterweiding

G Jordaan

 

'n PROEF IS OP GROOTFONTEIN uitgevoer om die prestasie van twee winterweidings, naamlik koring en 'n eenjarige raaigras/Persiese klawermengsel, ten opsigte van droëmateriaalproduksie te kwantifiseer.

Volgens mnr. Gideon Jordaan, 'n weidingnavorser op Grootfontein, is die weidings geëvalueer in 'n 8-kamp-wisselweistelsel teen 5 beladingspeile per gewas. Die beladingspeile het gewissel van 17,8 diere/ha tot 40 diere/ha. Albei weidings se beladings was identies. Die koring het 60 kg stikstof/ha na elke beweiding ontvang, wat nie in die geval van die gras/klawermengsel toegedien is nie. Deur die weidings identies te bewei en te besproei is gepoog om nie een weiding bo 'n ander te bevoordeel nie. Die mengsel het per belading dubbel die hoeveelheid weidae gelewer wat koring kon lewer. Soos verwag is, is daar redelike verskille waargeneem tussen die beladingspeile per weiding ten opsigte van individuele diereprestasie (GDT). Daar was egter nie groot verskille tussen die verskillende weidings nie. Slegs by die heel swaar belading het die vee op die mengsel opsigtelik beter presteer as die op die koring.

Wat diereproduksie per ha betref, is ander resultate behaal en produseer die vee op die mengsel per belading ongeveer dubbel wat die vee op die koring produseer.

Koring toon by geen belading 'n positiewe bruto marge nie, terwyl die mengsel nêrens 'n verlies toon nie en by sy optimale beladingspeil selfs baie na aan 'n bruto marge van R 1 500/ha kom.

 

Published

Karoo streeknuusbrief 1