Last update: April 3, 2012 09:18:00 AM E-mail Print

 

GRONDBEWARINGSGEBIED WILLISTON: OPTIMALE BENUTTING VAN WEIVELD

 

W v D Botha

(Voorligtingsbeampte, Carnarvon)

 

 

‘n Oop vat kan net water hou tot by die punt van die kortste duig. Volgens hierdie beginsel kan weiveld slegs in so ‘n mate optimaal benut word as wat die mees beperkende praktyk dit toelaat. Ten einde te bepaal watter die mees beperkende praktyke is, het die Grondbewaringskomitee van Williston gedurende 1976 ‘n opname in hul gebied gedoen.

 

 

Volgens bygaande Figuur, wat ‘n oop vat illustreer, het dit 11 duie waarvan tans ses nie die oorsaak is dat die vat nie eers tot die helfte van sy vermoë gevul kan word nie. Dit is die volgende, naamlik:

 

Die vyf duie wat ‘n beperking Iê op die hoeveelheid water wat die vat kan hou, is in volgorde van belangrikheid die volgende:

 

Op sterkte van hierdie bevindings het die Grondbewaringskomitee van Williston besluit dat hul werksterrein sal wees om hierdie gaping in die vat (kyk figuur) toe te maak sodat die vat teen die einde van 1978 ten minste tot helfte van sy vermoë gevul kan word. Om hul doelwit te bereik, moet die onderstaande getal boere oorreed word om:

 

Aangesien die Grondbewaringskomiteelede hul tyd in diens van hul medeboere ten beste wil benut, is op die volgende werksprogram besluit:

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Junie 1977