Last update: April 11, 2012 02:06:13 PM E-mail Print

 

Uitsoek en Hanteer van Eiers voor dit in die Broei gesit word

AM Gericke

 

FEITLIK alle eiers wat net pas gelê is, kan as eerstegraad-kwaliteit beskou word. Die soort en kwaliteit van voer kan egter die voedingswaarde van die eier in sekere mate beïnvloed. Hoenders wat meelkos kry met 'n lae mineraal-gehalte, Iê gewoonlik eiers wat nie so goed broei soos die van henne wat 'n goedgebalanseerde meelkosrantsoen kry nie.

Baie kuikens gaan in die dop dood as embrio’s, of nadat hulle reeds klaar ontwikkel het, grotendeels omdat die henne wat die eiers gelê het ingeteel was, wat swak embrio’s as gevolg het, of omdat die eiers nie die nodige voedsel vir die ontwikkeling van die kiem bevat nie.

Op sommige pluimveeplase loop die hoenders los in kampe en die produsent weet nie:altyd hoe die hoenders in sy trop aan mekaar verwant is nie. Jonghane word toegelaat om met hulle eie susters te paar, met die gevolg dat die nageslag swak is en eiers met swak embrio’s Iê.

 

Die Beste Broei-eiers

As ‘n jonghaan met tweejaaroud henne gepaar word, en al die hoenders is sterk en gesond, kan die beste eiers vir broei doeleindes verwag word. As 'n haan met sy eie dogters gepaar word is die eiers ook goed om te laat broei, maar dan moet die jonghenne ten minste 9 tot 10 maande oud wees voordat hulle gepaar word. Broei-eiers moet hoofsaaklik uitgesoek word vir doptekstuur, grootte, vorm en kleur.

Twee ons eiers is die beste om vir broei doeleindes te gebruik. Daar is ‘n bepaalde verhouding tussen die grootte van die eier en die kuiken. wat uitbroei; hoe kleiner die eier is, hoe kleiner sal ook die kuiken wees. Eiers wat 2½ ons of meer weeg, broei gewoonlik nie so goed soos die wat van 2 tot 2¼ onse weeg nie. Uit klein eiers broei weer klein kuikentjies wat soms moeilik is om groot te maak.

Eiers moet 'n langwerpige vorm hê. Waarskynlik is die vorm van die twee ons eier, wat kenmerkend van die Leghornras is, die ideaal vir broei doeleindes. Ronde eiers of eiers met skerp punte toon 'n neiging om die ontwikkeling van die embrio te vertraag, en kuikens wat in sulke eiers ontwikkel, gaan dikwels in die dop dood omdat hulle in beperkende posisies lê en dus nie, deur die dop kan pik nie.

Die doppe van broei-eiers moet 'n goeie tekstuur hê, omdat eiers met dun doppe vinnig vog verloor en dit is moeilik om hulle te bêre voordat hulle in die broei gesit word. Sulke eiers kan 'n groot lugruimte toon nog voordat hulle in die broeimasjien geplaas word. Die wit word klewerig en kan nie so maklik verteer word as wat die geval is wanneer die embrio in 'n vars eier ontwikkel nie.

 

Opberging

Die geel van 'n vars eier moet effens sigbaar wees as mens die eier teen 'n sterk lig hou. Die geel bevat omtrent 48 persent water en die wit omtrent 90 persent. Hierdie verskil in konsentrasie is oorsaak dat water van die wit in die geel oorgaan. Die water wat invloei kan twee toestande laat ontstaan en albei is ongewens: om plek te maak vir die invloeiende water word die vlies om die geel gerek en word dus swakker en wat nog meer ongewens is, is dat die watergehalte van die dooier verhoog word.

As eiers nie in 'n koel vertrek gebêre word nie, kan hierdie proses baie vinnig aangaan en die embrio’s verhoed om normaal te ontwikkel. Eiers moet in 'n koel vertrek gehou word, waar die temperatuur tussen 45 en 55 grade F. is. Die embrio begin sy ontwikkeling terwyl dit nog in die eierleier van die hen is en daar is die temperatuur 68° F. Nadat die eier gelê is, word die ontwikkeling vertraag en dit bly konstant solank as wat die eiers in 'n koel vertrek gehou word. As hulle in 'n warm vertrek gehou word, sal die embrio aanhou om te ontwikkel, en 'n skielike verandering in kamertemperatuur kan oorsaak wees dat die embrio doodgaan voordat die eiers nog werklik in die broeimasjien gesit is. Dis wenslik om eiers vir broeidoeleindes twee maal per dag uit te haal. Hierdeur sal die moeilikheid dat die eiers vir 'n lang tyd aan die son blootgestel word, oorkom word.

Die vertrek waarin die eiers opgebêre word moenie te droog wees nie. Gedurende die lente is dit selfs wenslik om nat sakke of klam sand in die bêrepIek te sit, om sodoende te verhoed dat die eiers teveel vog verloor. Die mate van verdamping kan van die grootte van die Iugruimte bepaal word. Daar is verskillende faktore wat op die vogmeter in die vertrek invloed uitoefen, en dis twyfelagtig of die meter altyd die juiste toestand aandui, omdat die verskillende eiers aanmerklike verskille in die mate van verdamping en die grootte van die lugruimte toon.

Aan die ander kant moet gesorg word dat die vertrek nie te vogtig is nie. Dit is 'n goeie praktyk om broei-eiers gedurende warm weer in skoon kaste te plaas. Die eiers moenie naby 'n oop venster gesit word, waar hulle in 'n trek sal staan nie: Verdamping uit die eier behoort alleen van die twaalfde dag vandat dit in die broei gesit is vinnig aan te gaan, wanneer die embrio vinnig groei en 'n groot hoeveelheid van die voedsel in die eier opneem. Teen die negentiende dag moet die lugruimte een-derde van die eier in beslag neem.

Eiers wat van een tot ses dae gehou is, is die beste om te laat broei, en broei gouer uit as die wat langer as tien dae gehou is voordat hulle in die broei gesit is. Alhoewel eiers wat ouer as tien dae is, ook nog uitbroei, sal die resultate waarskynlik nie so goed wees as wanneer die eiers net vir ses dae opgeberg was nie. Dit is belangrik dat die pluimveeboer goeie broeiresultate moet kry om sodoende produksiekoste laag te hou. Dit maak 'n aanmerklike verskil of jy een kuiken kry van 1, 2 of 3. eiers wat in die masjien geplaas is.

 

Omdraai van Eiers

Eiers wat vir broeidoeleindes gehou word, moet een keer elke dag omgedraai word. Die geel is geneig om met die kiemvlek na bo, op die wit te dryf. Dit word deur die laag dik wit wat dit omring, verhinder om met die dopvlies in aanraking te kom. Met verdamping verdamp die laag wit tussen die kiem en die dopvlies ook, en as die kiem in dieselfde posisie gelaat word, droog dit aan die vlies vas en word vernietig.

Eiers wat 'n slegte vorm het, rond of lank, moenie in die broeimasjien geplaas word nie, omdat sulke eiers nie genoeg ruimte toelaat vir die embrio om normaal te ontwikkel nie. Dit is ook moeilik om sulke eiers in die masjien om te draai, veral as die laai nie goed vol is nie.

Vuil eiers moenie gewas word voordat hulle in die broeimasjien kom nie, want daardeur word die waslaag of fleur op die dop vernietig en dit laat verdamping vinniger aangaan. In gevalle waar dit raadsaam is om eiers te ontsmet, kan hulle in 'n ontsmettingsmiddel gedoop en dan opsygesit word om te droog, maar hulle moenie droog gevryf word nie. As vuiligheid soos grond of mis aan die dop vaskleef, veral op reënerige dae, is dit miskien beste om dit met die stomp kant van 'n mes af te krap.

As 'n toetslamp beskikbaar is, moet die eiers getoets word vir bloedstippels, waterige wit en groot lugruimtes voordat hulle in die broeimasjien gesit word.

 

Published

Boerdery in Suid-Afrika 9