Last update: August 18, 2011 02:28:14 PM E-mail Print

 

HETEROSEKSUELE STIMULASIE VAN GESLAGS-AKTIWITEIT BY ANGORABOK-OOIE IN ANESTRUS.

 

J.C. Diedericks, D. Wentzel en W.A. Coetzer*

Landboukollege Grootfontein, Middelburg (KP).

* Dept. Dierefisiologie, Universiteit Stellenbosch

 

 

Dit word algemeen aanvaar dat Angorabokke ‘n kort teelseisoen het en ‘n besondere diep anestrus buite die normale teelseisoen vertoon. Die moontlikheid van stimulasie van geslagsaktiwiteit deur middel van kunsmatige en natuurlike heteroseksuele kontak by Angorabokke in anestrus, is ondersoek. Twintig volwasse Angoraramme is aan ooie waarby geslagsaktiwiteit kunsmatig verwek is, blootgestel. Hierbenewens het die ramme ook verskillende hormoonbehandelings ontvang. Na die behandelingsperiode van 21 dae het aIle ramme ‘n hoë libido getoon. Vervolgens is 80 volwasse Angorabok-ooie ewekansig in twee groepe, nl. groep A (60 ooie) en groep B (20 ooie), verdeel. Groep A is aan vyf geslagsaktiewe ramme blootgestel. Groep B het geen ramkontak gehad nie en het as kontrole gedien. Op dag nege en tien na die begin van heteroseksuele kontak is 60% van die ooie gedek, terwyl 95% van die ooie binne 22 dae gedek is. Sestig dae later is ‘n besettingspersentasie van 85% m.b.v. 'n fetale-pols-waarnemer gevind. Hiervolgens blyk dit dat geslagsaktiewiteit by Angorabok-ooie in seisoenale anestrus wel suksesvol m.b.v. heteroseksuele kontak geïnduseer kan word.

 

Published

Handleiding 28ste SAVDP-kongres