Last update: April 2, 2012 04:03:04 PM E-mail Print

 

INDUCTION OF BREEDING ACTIVITY IN ANOESTROUS ANGORA GOATS

D. WENTZEL and PETRO C. MULLER, Agricultural Research Institute of the Karoo Region, Grootfontein

Agricultural College, Middelburg, C.P. 5900

 


ABSTRACT

The effect of hormone therapy on the induction of breeding activity in anoestrous Angora goat does was investigated. The best breeding response was obtained with a MAP sponge+PMSG+HCG treatment. Treatment with MAP sponges+PMSG+LH-RH only, induced overt oestrus but, according to the results, failed to induce a functionally active corpus luteum subsequent to oestrus. LH-RH therapy alone, failed to induce any breeding response.

 

Uittreksel

INDUSERING VAN GESLAGSAKTIWITEIT BY ANGORABOKOOIE IN ANESTRUS

Die invloed van hormoonterapie op die indusering van geslagsaktiwiteit by Angorabokooie in teelrus is ondersoek. Die beste teelreaksie is met MAP-spons+DMSG+MCG-behandeling verkry. Behandeling met MAP-spons+DMSG+LH-VH her bronstigheid by diere veroorsaak, maar volgens die resultate, nie 'n daaropvolgende aktiewe corpus luteum tot gevolg gehad nie. LH- VH-behandeling het geen teelreaksie tot gevolg gehad nie.

 

Published

Agroanimalia 11 (4 )