Last update: April 3, 2012 12:07:35 PM E-mail Print

 

EFFECT OF INTRAFOETAL ADMINISTRATION OF 4-ANDROSTENE- 3, 17-DIONE ON CIRCULATING MATERNAL OESTROGEN LEVELS AND SUBSEQUENT REPRODUCTIVE OUTCOME OF PREGNANT ANGORA DOES

D.WENTZEL, J. M. VAN DER WESTHUYSEN, J. H. P. VAN DER MERWE and K. S. VILJOEN, Agricultural Research Institute of the Karoo Region, Middelburg C.P.

 

 

ABSTRACT

Ten pregnant Angora goat does were used to investigate the effect of intrafoetal administration of androstenedione on maternal oestrogen levels and pregnancy. In the experimental group 66,7% aborted while no abortions occurred in the control group. Oestrogen levels in androstenedione-treated animals increased abruptly from 29,7 ng/ml to 65,5 ng/ml white that of control animals remained relatively constant at 25,5 ng/ml. It is concluded that the abortifacient effect of excessive androstenedione in the foetal circulation is mediated via an elevated level of maternal oestrogens.

 

Opsomming

INVLOED VAN INTRAFETALE TOEDIENING VAN 4-ANDROSTEEN- 3,17-DIOON OP SIRKULERENDE MATERNALE ESTROGEENVLAKKE EN DRAGTIGHEID BY ANGORABOKKE

Tien dragtige Angorabok ooie is gebruik om die invloed van intrafetale inspuiting van androsteendioon op maternale oestrogeenvlakke en dragtigheid te ondersoek. In die eksperimentele groep het 66,7 % geaborteer terwyl geen aborsies by die kontrolegroep voorgekom het nie. Estrogeenvlakke van androsteen-dioonbehandelde diere het vinnig toegeneem vanaf 29,7 ng/ml plasma tot 65,5 ng/ml, terwyl die van diere in die kontrolegroep ongeveer konstant op 25,5 ng/ml gebly het. Die gevolgtrekking word gemaak dat die abortiewe effek van oormatige androsteendioon in die fetale bloedstroom deur middel van verhoogde maternale estrogeenvlakke bewerkstellig word.

 

Published

Agroanimalia 8(1), 1976