Last update: April 4, 2012 11:31:18 AM E-mail Print

 

DIE INVLOED VAN OUDERDOM OP PRESTASIE EN TEMPO VAN GENETIESE VERANDERING BY MERINOSKAPE

J. E. NEL, J. S. ALLAN en D. J. VAN SCHALKWYK


UITTREKSEL

Die data van ses Merino-teelgroepe is gebruik vir die berekening van die invloed van ouderdom op, die herhaalbaarheid van en verbande tussen produksie- en reproduksiekenmerke. Terwyl 'n relatief hoë herhaalbaarheid van omtrent 0,58 vir beide rouwol en liggaamsmassa beraam is, was dit vir vrugbaarheid en vir fekunditeit slegs in die orde van 0,05. 'n Positiewe regressiekoëffisiënt van ongeveer 0,01 vir fekunditeit op liggaamsmassa by tweetand-ooie is gevind. Oor alle ouderdomme, jare en teelgroepe, het die ooie gemiddeld 0,30 kg rouwol minder geproduseer en was die massa 2,29 kg minder vir elke lam wat gedurende die betrokke jaar geproduseer is. Die ouderdom waarop ooie uitgeskot is, nl. 6,5; 7,5 of 8,5 jaar het feitlik geen invloed op die tempo van genetiese vordering ten opsigte van rouwolmassa gehad nie.

 

Published

Agroanimalia 4(1)