Last update: April 4, 2012 10:27:25 AM E-mail Print

 

INVLOED VAN PROTEïEN. EN ENERGIEPEILE OP WOLPRODUKSIE EN WOLEIENSKAPPE

J. J. VENTER, C. H. STEENKAMP en W. K. EDWARDS, Landbounavorsingsinstituut van die Karoostreek, Middelburg, K.P.

 

UITTREKSEL

Die uitwerking van hoë en lae proteïen- en energiepeile op die liggaamsmassa en wolproduksie sowel as die eienskappe vesellengte, veseldikte, karteling, verviltingsvermoë, weerstand teen samepersing, swaelinhoud en die orto-parakorteksverhouding, is ondersoek.

Vier groepe volwasse Merinohamels het die volgende rantsoenkombinasies ontvang nl.

Groep A - proteïen hoog, energie hoog;

Groep B - proteïen hoog, energie laag;

Groep C - proteïen laag, energie hoog;

Groep D - proteïen laag, energie laag.

 

Ten opsigte van liggaamsmassa het Groepe A en C hoogs betekenisvol (P < 0,01) toegeneem en Groepe B en D afgeneem. Groepe B, C en D het almal hoogs betekenisvolle afnames in ruwol-, skoonwol- produksie, vesellengte en veseldikte tot gevolg gehad. Kartels per 25,4 mm het ook hoogs betekenisvol toegeneem. Die verhouding van veseldikte tot kartels per 25,4 mm (gekarteldheid) het afgeneem en 'n groter mate van ondergekarteldheid geopenbaar.

Die resultate het duidelik getoon dat vanweë 'n onvoldoende voorsiening van proteïen, die wolproduksie van Merinohamels drasties kan verminder ongeag of die liggaamsmassa en kondisie gehandhaaf word of selfs verbeter.

 

Published

Agroanimalia 5(2)