Last update: August 16, 2011 02:01:43 PM E-mail Print

 

DIE HERWINNING VAN KAAL KOLLE

G Louw

 

'n Suksesresep in die droë Noordweste

IN die noordwestelike Karoo en Boesmanland poog boere reeds meer as 20 jaar om kaal kolle in hul veld te herwin deur yore te ploeg. Dit was egter eers die afgelope paar jaar dat hierdie praktyk op groot skaal begin posvat het.

Op baie plase waar die regte nasorg getref is, is die goeie resultate van ploegvore wat meer as 20 jaar gelede getrek is, vandag nog te sien. Op ander plase het dit misluk omdat verkeerde gronde geploeg is, verkeerde implemente gebruik is en veral omdat nasorg swak was.

Omdat daar reeds so baie gevalle voorkom waar kaal kolle op hierdie wyse behandel is, het personeel van die Noordwes-Karoo-substreek 'n studie gemaak van bewerkingspraktyke en resultate. Na aanleiding hiervan kan voorligting aan boere verskaf word oor die grondtipes wat geskik is vir bewerking, die soort bewerking, die geskikste implemente en die nasorg wat getref moet word om sukses te verseker.

Mnr. Gerrit Louw, assistentdirekteur: voorligting, berig oor 'n projek om te verseker dat die korrekte inligting oor die meganiese bewerking van kaal kolle alle boere in die gebied bereik. As deel van die projek sal die resultate van die bewerking op geïdentifiseerde persele, wat al die verskillende grondtipes verteenwoordig, deurlopend gemonitor word.

Mnr. Gert Steenkamp, beheer nywerheidstegnikus, was in beheer van die opname wat by boere gedoen is en verskaf die volgende riglyne aan boere wat met die herwinning van kaal kolle wil begin.

Gronde wat nie geskik is vir bewerking deur middel van ploeg vore nie, is:

Die vlekploeg gee die beste resultate op die meeste gronde.

Ploegvore moet minstens 250 tot 350 mm diep wees. Hoe growwer die saadbed is, hoe beter sal  dreinering wees en gevolglik ook die resultate. Dit is dus belangrik om te poog om van die ondergrond boontoe te bring sodat dit langs die kante van die voor met die bogrond kan meng. Terselfdertyd verbeter dreinering omdat die ondergrond in die meeste gevalle meer poreus is.

Die aanbevole maksimum spasiëring vir vore is 2 m. Die vore moet nie meer as 20 m lank wees nie; verkieslik 4 tot 8 m.

Die betrokke kamp moet minstens 1 jaar van beweiding onttrek word. Die daaropvolgende 2 jaar moet die kamp baie oordeelkundig bewei word.

Die beste resultate word behaal waar saad van gewenste plante ingesaai word. Goeie resultate word veral met ganna- en grassaad behaal.

Boere word egter gewaarsku dat hulle ideale toestande skep vir die ontkieming van prosopissaad met die ploeg van hierdie kaal kolle. Dit is belangrik om streng beheer oor prosopis toe te pas in kampe waar kaal kolle herwin is.

 

Published

Karoo streeknuusbrief 2