Last update: March 30, 2012 12:19:43 PM E-mail Print

 

VELD OF THE KAROO AREAS

M. VORSTER and P.W. ROUX

 


ABSTRACT

 

The Karoo areas are generally arid to semi-arid with rainfall varying from less than 100 mm in the west to 400 mm in the east. The topography is mainly flat to undulating and the soils generally shallow and stony. There are 16 veld types present. Typical Karoo veld is characterised by a dominant sparse to dense short shrubby vegetation (karoo bushes), interspersed to a variable degree, by short grass species and taller shrubs. Succulents are dominant in certain parts. These constituents exhibit different phenological rhythms of which the karoo bushes are largely vernal and autumnal and the grass aestival. Fodder and nutrition supply varies according to season and rainfall. A large number of insect pests afflict Karoo vegetation. Stock diseases and physiological disturbances caused by certain species, are prevalent. Merino and Dorper sheep are the main defoliating agents of Karoo veld.

 

VELD VAN DIE KAROOGEBIEDE

UITTREKSEL

 

Die Karoogebiede is oor die algemeen aried tot semi-aried met 'n reënval, wat varieer van minder as 100 mm in die weste tot 400 mm in die ooste. Die 10pografie is hoofsaaklik plat tot golwend en die gronde vlak en klippe rig. Daar is 16 veld tipes teenwoordig. Tipiese Karooveld word gekenmerk deur 'n dominante yl tot digte kort houtagtige plantegroei (karoobossies), wat in variërende hoeveelhede vermeng is met kort grasse en struike. Sukkulente kom in sekere gebiede dominant voor. Hierdie komponente besit verskillende fenologiese ritmes met die karoobossies 'n hoogtepunt in die lente en herfs en grasse in die somer. Voedingsvoorsiening varieer volgens die seisoen en reënval. ‘n Groot getal insekteplae teister Karooplantegroei. Sekere plantspesies veroorsaak siektes en fisiologiese steurnisse by vee. Die Merino en Dorper skape is die hoofbenutters van Karooveld.

 

Published

Proceedings Grassland Society Southern Africa 18