Last update: March 30, 2012 12:14:17 PM E-mail Print

 

KRIMPSIEKTE - SYBOKBOERE SE KOPSEER

S Vermeulen 

 

 

Wat plantvergiftigings betref, bly krimpsiekte steeds 'n lastige probleem in groot dele van die sybokweistreke.

Dr. Stephan Vermeulen, verbonde aan die Streekslaboratorium op Middelburg, Kaap, skryf dit toe aan die feit dat hierdie siekte – wat simptome betref - met baie ander toestande verwar kan word.

'n Verdere probleem is dat verskeie plante betrokke kan wees. Hierdie plante verskil nie slegs in die opsig dat hulle verspreiding en konsentrasie tussen areas wissel nie, maar dat hulle ook nie almal presies dieselfde simptome veroorsaak nie.

In sy verslag oor vordering met krimpsiektenavorsing tydens die sybokhaardag op Jansenville, het dr. Vermeulen gerapporteer dat tipiese krimpsiektesimptome veroorsaak is in doseringsproewe met kandelaarsbos.

Die plante is tydens 'n krimpsiekte uitbreking in die Prins Albert-distrik versamel, waar dit die opsigtelikste moontlike oorsaak van die siekte was.

Verskeie behandelings is teenoor mekaar uitgetoets en daar is gevind dat 'n kombinasie van geaktiveerde houtskool en kaliumchloried die beste resultate gelewer het. Met die behandeling het 4 uit 5 aangetaste bokke oorleef.

Geaktiveerde houtskool alleen het tweede beste gevaar.

Hierdie proewe het hoofsaaklik met die akute vorm van krimpsiekte gehandel. Verdere proewe word nou beplan om die chroniese vorm te verwek en behandelings uit te toets.

Ander beheermaatreëls, soos die uitroei van krimpsiekteplante, kan ook oorweeg word, ofskoon hulle dikwels vanuit 'n praktiese oogpunt moeilik uitvoerbaar is, het dr. Vermeulen gesê.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Herfs