Last update: April 4, 2012 10:19:02 AM E-mail Print

 

UITWERKING VAN KRUIPVOEDING EN BYVOEDING OP MASSA TOENAME EN KARKASGRADERING VAN DORPER-LAMMERS

I. L. TERBLANCHE, A. M. MULDER, L. P. NEL & J. W. ROSSOUW,

Landbounavorsingsinstituut van die Karoostreek, Middelburg, K.P.


UITTREKSEL

Die ondersoek is gedoen om vas te stel in watter mate kruipvoeding gevolg deur byvoeding na speen die massatoename en karkaseienskappe van Dorperlammers op Karoovdd beïnvloed. In 'n 23 faktoriaalproef is aparte groepe Dorperooie met enkel- of tweelinglammers in 'n gemiddelde seisoen aan die behandelings onderwerp en in 'n droë seisoen herhaal. Gedurende die gemiddelde seisoen het byvoeding meegebring dat enkelinglammers 18,3 dae en die tweelinglammers 36,3 dae gouer 'n slagmassa van 32 kg bereik het. Die ooreenstemmende waardes vir die droë seisoen was 22,2 en 63,5 dae onderskeidelik. Gedurende die gemiddelde seisoen was die totale voerverbruik per lam 50,92 kg en 58,06 kg vir enkeling- en tweelinglammers respektiewelik, terwyl die ooreenstemmende waardes vir die droë seisoen 50,58 kg en 82,12 kg was.

 

Daar is gevind dat terwyl kruipvoeding tot op speenouderdom (12 weke) geen voordele ingehou het nie die karkaskwaliteit verbeter is deur byvoeding na speen. Byvoeding aan lammers na speen mag wel in die geval van tweelinglammers lonend wees gedurende baie droë jare.

 

Published

Agroanimalia 5 (1)