Last update: August 18, 2011 11:55:09 AM E-mail Print

 

DIE INVLOED VAN KUDDESAMESTELLING OP DIE WINSGEWENDHEID VAN ANGORABOKBOERDERY ONDER EKSTENSIEWE WEIDINGSTOESTANDE

J. LAUBSCHER

Departement Landbou-ekonomie

Universiteit van Stellenbosch

E. LE F. TERBLANCHE

Afdeling Landbouvoorligting

Universiteit van Stellenbosch

M.J. HERSELMAN

Departement Landbou en Watervoorsiening

Landboukollege Grootfontein 

 

UITTREKSEL

 'n Toename van die ooikomponent in verhouding tot die kapaters in die kuddesamestelling is verwant aan verhoogde haarkwaliteit en totale haarmassa en gevolglik ook die winsgewendheid van Angorabokboerdery. Hierdie verhoogde winsgewindheid verteenwoordig 'n belangrike relatiewe voordeel en kan, uit 'n voorligtingkundige oogpunt, as 'n belangrike gedragspositiewe krag erken word.

 

 

Published

S. Afr. J. Agric. Ext. 18, 28