Last update: April 4, 2012 07:11:17 AM E-mail Print

 

KWALITEIT VAN WATER vir BESPROEIING

 

Van die helder besproeiingswaters is harde water, dit wil sê die wat opgeloste kalsium- (en magnesium-) soute bevat, in die reël die beste. Betreklik suiwer sagte water is ook maar water wat aansienlike hoeveelhede natriumsoute bevat, is op die duur skadelik, omdat die grond wat daarmee besproei word, mettertyd brak word. Suid-Afrikaanse rivierwaters besit feitlik nooit soveel opgeloste braksoute dat hul vir besproeiing ongeskik is nie. Sommige damwaters van die Karoo, en veral boorgatwaters, kan egter weens hul hoë brakgehalte totaal ongeskik wees vir besproeiing. Oor die algemeen behoort besproeiingswater nie meer as 0, 07 persent braksoute te bevat nie, dit wil sê dit moet minder as 70 dele brak in 100 000 dele water bevat. As net die chloorgehalte in aanmerking geneem word, is die kritieke kerf sowat 0,02 persent dit wil sê besproeiingswater behoort nie meer as sowat 20 dele chloor (as chloried) in 100 000 dele water bevat nie.

Die belangrikste kenmerke wat die kwaliteit van besproeiingswater bepaal is die volgende:

Waar die verhouding van natrium hoog is, is die gevaar van verbrakking hoog en omgekeerd waar die verhouding van kalsium en magnesium hoog is, is die gevaar van verbrakking laag.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Junie 1974