Last update: April 4, 2012 07:47:52 AM E-mail Print

 

LESSE UIT DIE VLOED VAN 1974

S Jacobz & CR Baard 


Die vloed van 1974 bet groot skades meegebring aan landerye en privaat Bowel as gesubsidieerde grondbewaringswerke. Om 'n aanduiding te gee van die omvang van die skades aan landerye, werke en veeverliese wat gely is word daar in die bygaande tabel enkele syfers verstrek wat tydens 'n ondersoek na vloedskades dwarsdeur die Karoostreek ingewin is.

 

 

Afgesien van die feit dat 'n baie groter persentasie privaatwerke beskadig is as wat die geval met gesubsidieerde werke was, is dit uiters insiggewend om te let op die oorsake van die skade aan werke. Beamptes van die Afdeling Landbou-ingenieurswese van die Karoostreek beskou die volgende as die vernaamste redes:

 

Soos verwag kon word. is 'n groot persentasie van hierdie swak-ontwerpte strukture daarmee heen.

Selfs ingenieurs en opgeleide tegnici het in die verlede in hierdie opsig gesondig en die grootte van opvanggebiede of verwagte afloopintensiteite totaal onderskat. Vandag beskik ons gelukkig oor baie akkurate topografiese kaarte en behoort hierdie foute nie weer voor te kom nie.

 

In die jare wat kom sal grondbewaringswerke seker weer breek. Deur die lesse uit die onlangse vloed egter ter harte te neem en deur foute so ver moontlik uit te skakel, kan die omvang van skades beperk word.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Junie