Last update: August 15, 2011 08:21:43 AM E-mail Print

 

DIE LEWENDE GROND

JC Greyling

 

 

'We five on the rooftops of a hidden world. Beneath the soil surface lies a land of fascination and also of mysteries, for much of man's wonder about life itself has been connected with the soiI (Uit: Living Earth deur Peter Farb)

Tegnies gesproke bestaan alle grond uit 'n kombinasie van sand, slik, klei, organiese materiaal, organismes, lug en water wat unieke kenmerke daaraan gee.

Grond besit die vermoë om asem te haal - suurstof word in die grond gebruik en koolsuurgas word vrygestel. Dit het voedingstowwe en water nodig om aan die lewe te bly en plantegroei te onderhou.

Grond kan ook doodgaan - wanneer dit ophou om "asem te haal" of geen voedingstowwe en water ontvang nie. As dit kan leef en doodgaan, sal dit by implikasie ook beseer kan raak of siek kan word en dan so minder vol lewe wees!

Die verskillende gronde kan gesien word as unieke individue wat in spesifieke situasies uniek sal reageer. Die meeste gronde reageer dan ook verskillend op 'n spesifieke situasie, afhangend van toestand of hoe siek of gesond hulle is. Dit is byvoorbeeld 'n algemene feit dat die meeste gronde nie van te veel water hou nie, want dan kan hulle nie voldoende asemhaal nie en maklik permanente beserings (erosie) opdoen. Net soos mense, moet 'n grond ook matigheid voor oe hou wanneer dit kom by die inneem van "voggies". Wanneer die mens sekere gronde besproei, gebeur dit dikwels dat hy in die proses van natmaak besig is om grootskaals droog te maak!

Daar is baie maniere waarop die grond se kragdadigheid ten toon gestel word, maar die bekendste is sekerlik die intieme verhouding wat tussen verskillende gronde en plante of plantgemeenskappe ontstaan. Die grond laat die plante gedy en groei tot 'n sekere hoogte of stadium - maar dit is altyd 'n proses van gee en neem - die plante kan steeds weer vir die grond diensbaar word nadat hulle die volwasse stadium bereik het.

Wanneer die mens dan met hierdie verhoudings inmeng, deur byvoorbeeld die plante te verwyder, rig dit altyd oneindige skade aan die grond aan. Die meeste gronde is egter geduldig en vergewensgesind en as hulle met 'n bietjie respek behandel word, sal hulle 'n tipe vennootskap sluit met enige plante - selfs die wat die mens aan hulle afdwing.

Daar is twee dinge waarmee die mens die meeste gronde se moed breek en dit is eerstens om dit te ontbloot en dan nakend oor te laat aan die elemente, en tweedens, om plante daarop te kweek en te verwyder voordat die plante iets aan die grond kan teruggee. Sommige wrede mense brand dit selfs af en verskroei so ook die bogrond!

Ja, gronde is meer sensitief as wat meeste van ons dink. Hulle sal elke misbruik van ons onthou en op die lange duur is die mens tel kens die een wat die slegste daaraan toe is. Tewens, hele beskawings het al in die verlede as gevolg hiervan tot niet gegaan. Hoe Iyk dit, is jou grond blakend gesond?

 

Published

Karoo streeknuusbrief 2