Last update: September 2, 2011 02:36:55 PM E-mail Print

 

LINIêRE BEOORDELING VAN MERINOSKAPE

Olivier, J.J., Delport, G.J*, Erasmus, G.J* & Eksteen, T.J.**

Landboukollege Grootfontein, Middelburg K P, 5900

* S A Vagtoetssentrum, NIVS, Middelburg K P, 5900

** Merino Stoettelersgenootskap, Posbus 109, Graaff-Reinet, 6280 

 

Die doel van die ondersoek was om h kwantitatiewe maatstaf vir subjektief beoordeelde eienskappe by Merinoskape daar te stel vir gebruik in :

Drie-en-twintig bouvorm- en 9 woleienskappe van 118 tweetand ramnageslag van 6 ramme wat in die Grootfonteinse Merinostoet gebruik is, is deur twee beoordelaars beoordeel. ‘n Liniêre punteskaal wat vanaf 0 - 100 strek is as maatstaf vir elke eienskap gebruik. Statistiese toetse dui daarop dat 17 van die eienskappe wel ‘n normaalverdeling volg. Eienskappe soos bekafwykings, wangplooie en kleur aan die kloue het die grootste afwykings vanaf normaliteit getoon. Die gemiddelde waardes van die ses nageslagsgroepe het ten opsigte van 10 eienskappe betekenisvol (P ≤ 0,05) van mekaar verskil.

Uit die resultate blyk dit dat die punteskaal gebruik ken word vir die beraming van verskille in teelwaarde tussen ramme ten opsigte van subjektiewe eienskappe by Merinoskape. Die beoordelaars het egter nie die fyn indeling van die punteskaal ten volle benut nie en daar sal in die gebruik daarvan verder eksperimenteer moet word.

 

Published

SAVDP Kongres 1987