Last update: March 30, 2012 11:14:04 AM E-mail Print

 

LUSERNVERBOUERS MOET OP DIE REGTE PLEKKE BESPAAR

D Smit 

 

Dit is raadsaam dat Karooboere deeglik begin en beplan alvorens hulle besproeiingsboerdery aanpak, het mnr Dawid van Zyl Smit, Adjunk-Direkteur, Karoostreek, in sy verwelkomingswoord gesê tydens 'n boeredag oor lusernverbouing wat op die plaas Rusoord in Middelburg Kaap gehou is.

Boere moet seker maak dat die hoë kapitaaluitleg wat besproeiingsboerdery verg, geregverdig is, het hy gesê.

Die Middelburg distrik beskik oor minstens 3 000 hektaar besproeiingsgrond waarvan ruim 96 persent onder lusern verbou word. Die aangrensende Teebusgebied beslaan 'n verdere 3 200 hektaar besproeiingsgrond.

Volgens mnr Smit beloop die lusernhooi-opbrengs in hierdie gebiede sowat 8 ton per hektaar per jaar, terwyl dit 11 tot 15 ton per hektaar per jaar behoort te wees. Boere moet kennis neem van hierdie norme en hul eie opbrengsdoelwitte daarby aanpas.

In die lig van die hoë vestigingskoste van lusern, kan die boer nie bekostig om met minder as die beste opbrengs tevrede te wees nie.

Die doelwit by die vestiging van lusern moet wees om 'n gesonde plantestand daar te stel wat maksimum oeste oor die leeftyd van die gewas kan lewer.

As gesonde grondvoorbereidingspraktyke beoefen word, het boere al halfpad na die doelwit gevorder.

Voorbereiding van die saadbed met die oog op onkruidbeheer, pH-regstelling en gipsbehandeling is belangrik, het mnr Smit gesê. Byna aIle luserngrond in die omgewing van Middelburg het 'n gipsbehoefte vanweë die brakneiging in die gronde self en in die besproeiingswater. Hy het benadruk dat gipstoediening tydens grondvoorbereiding 'n essensiële praktyk is om gangbare oeste en 'n lang leeftyd vir die lusern te verseker.

Om juis hierdie gipsbehoefte asook tekorte aan ander elemente wat nodig mag wees, te bepaal, is grondontleding 'n noodsaaklikheid.

Die inokulasie van lusernsaad met stikstofvormende bakterie sal verder verseker dat die gewas selfversorgend ten opsigte van stikstof is.

Die beheer van grondinsekte is nog 'n voorvereiste met lusernverbouing.

Ongegronde kostebesparing ten opsigte van al hierdie praktyke is onwys, het hy gesê.

Mnr Smit het hom ook uitgespreek oor die onbevredigende, en selfs patetiese, wyse waarop lusern dikwels besproei word. Die wanpraktyk om elke week of twee op diep en vlak grond voor die voet, tot in die winterrusstadium, te besproei, is nie slegs vermorsing van water nie, maar belemmer ook produksie.

Voorts het die spreker beklemtoon dat meganisasiebeplanning aandag verg. Masjiene en gereedskap is peperduur en die instandhouding daarvan bring addisionele koste mee. Kapitaaluitleg op meganisasie moet dus slegs tot die essensiële beperk word. Boere moet oorweeg om masjinerie wat nie op 'n gereelde basis gebruik word nie eerder koöperatief te benut of te huur. In die verband kan die landboukoöperasie 'n waardevolle diens lewer.

 

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Winter