Last update: April 3, 2012 09:36:27 AM E-mail Print

 

OPTIMUM MASSAVERLIESE TYDENS LANGDURIGE DROOGTES

G. A. JACOBS en P. J. DE WET


UITTREKSEL

Sewe-en-dertig Merinohamels is gebruik om ondersoek in te stel na die invloed van massaveranderinge op doeltreffendheid van voerverbruik. Oor 'n tydperk van 16 weke het die skape verskillende grade van massaverlies bereik as gevolg van beperkte voeding en oor 'n daaropvolgende tydperk van 16 weke is sommige toegelaat om na hul aanvangsmassas te herstel terwyl ander by spesifieke grade van massaverlies gehou is. Skape wat na verskillende grade van massaverlies weer herstel het, het almal dieselfde totale doeltreffendheid van voeromsetting na liggaamsmassa getoon. Die voerinnames benodig om skape 93, 85, 80, 70 en 65 % van hul oorspronklike liggaamsmassa van ongeveer 46 kg binne 16 weke te laat bereik, was onderskeidelik 88, 74, 56, 42 en 30% van onderhoudsvoeding op 46 kg. Om skape op onderhoud te hou by die verskillende massavlakke van 80, 74 en 61 % van hul beginmassa van 46 kg, was onderskeidelik 87, 80 en 67 % van onderhoudsvoeding op 46 kg nodig.

 

SUMMARY

OPTIMUM MASS LOSSES DURING LONG DROUGHTS

The body mass of 37 Merino wethers was individually controlled in pens, first for 16 weeks in order to reach different degrees of mass loss, and then followed by 16 weeks of ad libitum feeding thus enabling them to recover their initial body masses. In addition three groups of four wethers each remained at the different stages of mass loss for 16 weeks with a view to determining maintenance requirements at those mass levels. Sheep which recovered following different degrees of mass loss all exhibited the same total efficiency of conversion of feed to body mass for the entire experimental period. Intakes required for sheep to reach 93,85,80,70 and 65 % of their initial body mass of 46 kg within 16 weeks, were respectively 88, 74, 56, 42 and 30% of maintenance feeding on 46 kg. The intakes required to keep sheep at maintenance at the different mass levels of 80, 74 and 61 % of their initial mass of 46 kg, were respectively 87, 80 and 67 % of maintenance feeding at 46 kg.

 

Published

Agroanimalia 9(1)