Last update: April 11, 2012 11:07:33 AM E-mail Print

 

'n Nuttige Meelkosvoerbak vir Pluimvee

A. M. Gericke 

 

GESKIKTE meelkosvoerbakke is uiters nuttig op 'n pluimveeplaas. As die meelkos rondgestrooi word, word 'n gedeelte daarvan vermors: en dis nie alleen 'n verkwistende metode nie, maar kan selfs 'n bron van besmetting wees, d. w .s. met aansteeklike siektes en wurms.

Die voerbak moet groot genoeg wees om vir 'n paar dae voer te hou, sodat daar 'n voortdurende voorraad sal wees en geen vermorsing sal plaasvind nie.

Groot opgaar-meelkosvoerbakke is vir baie jare al in gebruik. Namate die henne van onder af vreet, word die bak opgevul deur die meelkos uit die houer. Hierdie soort voerbak is egter geneig om te verstop as lywige meelkos gevoer word, met die gevolg dat die hoenders miskien sonder kos moet bly; verder bring dit geen bevredigende vermindering van arbeid teweeg nie, aangesien die voerbak feitlik elke dag geskuif of die meelkos losgemaak moet word, terwyl 'n gedeelte van die meelkos moontlik oor die kante van die bak sal stort en vermors word as dit te vinnig uit die houer loop.

 

 

'n Voerbak wat nie mors of verstop raak nie

Pluimveeboere soek al vir baie jare reeds na 'n meelkosvoerbak wat nie mors of verstop raak nie. 'n Plan van hierdie soort voerbak word in figure 1 en 2 aangegee.

Die voerbak bestaan uit twee dele, naamlik 'n houer en 'n staander. As die deursnee-sye eers gemaak is volgens die mate wat aangegee is, is dit nie moeilik om die voerbak te maak nie. Die kante word skuins ingesit om te voorkom dat die voer vermors sal word. As die kante regop sou wees, sal voer vermors word en die houer ook minder voer hou.

Die boonste plank (draaiplank) in die deursnee-aansig aangegee, is beweegbaar. Aan beide kante is dit met 'n lang spyker of skroef aan 'n staander vas. Die hoenders kan nie op die draaiplank gaan sit nie en derhalwe kan die voer nie so maklik met mis bevuil word nie.

 

 

In die deursnee-aansig sal die leser opmerk dat die draad 2½ duim van mekaar, en omtrent ¾ tot 1 duim diep in die onderste en boonste planke ingesit is. Die bodem van die houer is gemaak van metaalplaat wat 'n duim oormekaar val en aan die kante vasgespyker is.

Die staander word 1 duim diep uitgehol sodat die bodem van die houer behoorlik kan pas. Dit sal verhoed dat die houer uit posisie skuif.

Plafonplanke kan vir die konstruksie gebruik word; as 'n sterker voerbak nodig is, kan vloerplanke gebruik word. As 'n mens die voerbakke groter wil hê, kan jy hulle twee keer so lank maak, In 'n intensief-ingerigte huis kan een groot meelkosvoerbak of anders 2 of 3 van die wat in figure 1 en 2 aangegee is, ingesit word.

Hierdie voerbak is nie reëndig nie, maar sal baie min voer vermors, tensy dit tot oorlopens toe gevul word. Hierdie voerbakke is by die Landbouskool, Grootfontein, in gebruik en skyn uiters betroubaar te wees.

 

 

In figuur 3 word 'n isometriese tekening gegee van 'n soortgelyke voerbak wat op die Kentucky-proefstasie gebruik word. Die boonste gedeelte is gemaak van 'n rolletjie wat uit latte en vir dieselfde doel vervaardig is as die draaiplank wat in figure 1 en 2 aangegee word. Die voerruimte word oopgelaat en nie gedeeltelik met draad bedek soos in die twee figure aangetoon nie.

Die foto's gee 'n duidelike beeld van die kosvoerbak en die voerbak wat nie mors of verstop raak nie.

Skrywer wil sy dank betuig aan mnr. E. A. Oosthuizen van die Grond-erosieseksie, Landbouskool, Grootfontein, wat figure 1 en2 geteken het, asook aan mnr, H. Roux:, Assistent in Pluimvee, wat die voerbak gemaak het.

 

Published

Boerdery in Suid-Afrika 11