Last update: April 2, 2012 03:57:56 PM E-mail Print

 

CHEMIESE BESTRYDING VAN DIE MESKIETBOOM

M. VORSTER


Die beheer van indringerplante soos die meskietboom (Prosipis spp) is 'n ekonomiese probleem. Om die doeltreffendste en goedkoopste metode vir die beheer van die plant te vind, is 'n uiters ingewikkelde saak.

Die koste en doeltreffendheid van die beheer hang hoofsaaklik af van die metode wat toegepas word (dit wil sê chemies, meganies, biologies of 'n kombinasie hiervan). Die metode wat toegepas word, word hoofsaaklik bepaal deur die digtheid en omvang van die stand asook die groeistadium (dit wil sê saailing, struik, volwasse boom) waarin die plant verkeer. By chemiese beheer speel die seisoen waarin toediening geskied ook 'n belangrike rol. Met inagneming van al hierdie faktore, word die sukses of mislukking van die beheermaatreëls hoofsaaklik bepaal deur die wyse waarop die beheermaatreëls uitgevoer word. Swak toesig oor arbeiders kan die koste per hektaar verdubbel.

Proefwerk oor die chemiese beheer van die meskietboom is al langer as 'n jaar aan die gang. Verskeie middels word getoets. Dit wil egter voorkom of die aanbevole konsentrasies soos op die etikette van houers aangedui word, vir sekere groeistadia onnodig sterk is. Aanpassings is in die proefwerk gemaak sodat laer konsentrasies getoets kan word. Terselfdertyd is ook gepoog om die dieselinhoud van dieseloplosbare onkruiddoders deur 85 % water te vervang. Indien hierdie proefneming slaag, sat dit 'n 50-%-afname in koste per liter oplossing meebring.

Aangesien die proefwerk nog te kort aan die gang is, kan die volgende aanbevelings tentatief aanbeveel word:

 

Saailinge en struike

Gee 'n stambehandeling met slegs suiwer kragparaffien of suiwer dieselolie. (Waar saalinge yl voorkom, is dit beter om dit met 'n tang net na 'n reën uit te trek).

 

Jong en volwasse bome

Gee 'n stambehandeling met 25 mI 2, 4, 5- T (KOP 250=) of 20 mℓ Tordon 155 per liter kragparaffien of dieselolie, soos wat van toepassing is.

Sorg moet gedra word dat die toediening van die oplossing op die korrekte wyse geskied.

Proefwerk gaan steeds voort en word ook verder uitgebrei. Klem word hoofsaaklik daarop gelê om die goedkoopste en doeltreffendste konsentrasie te vind. Meganiese en biologiese beheermetodes word vir die onmiddellike toekoms agterweë gelaat.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Winter