Last update: August 16, 2011 01:27:54 PM E-mail Print

 

Evaluasie van eerste nageslag van genetiese fynwolramme gepaar met sterkwolooie

J Roux

 

"DIE styging in die pryse van fyner wol die afgelope aantal jare het ondersoeke na fynwolproduksie onder natuurlike veldtoestande genoodsaak", se mnr. Jozua Roux, diereproduksienavorser op Grootfontein. Die mees ekonomiese en praktiese metode om 'n kudde fyner te maak is om van genetiese fynwolramme gebruik te maak.

Vir die doel is 400 Merino-ooie (23,6 μ) in twee groepe van 200 elk verdeel. Groep A is met genetiese fynwolramme (19-20 μ) gepaar terwyl Groep B met sterkwolramme (24-26 μ) gepaar is. Resultate van die eerste nageslag van die twee groepe, op 18 maande ouderdom, is beskikbaar.

Die veseldikte van Groep A se nageslag was 2,1 mikron minder as die van Groep B. Dit het egter gepaard gegaan met 'n afname van 400 g in skoonwolproduksie en 'n verlaging van 2 % in skoonopbrengs. Geen betekenisvolle verskille in liggaamsmassa tussen die twee groepe kon van 4 maande tot 18 maande ouderdom waargeneem word nie. Op 18 maande was die liggaamsmassa van Groep A se nageslag 1,7 kg (3,7%) minder as die van Groep B.

Hierdie voorlopige resultate dui daarop dat veseldikte binne een generasie noemenswaardig verlaag kan word deur van genetiese fynwolramme gebruik te maak. Dit gaan egter gepaard met 'n afname in wolproduksie en In geringe afname in liggaamsmassa. Meer betroubare produksienorme sal mettertyd beskikbaar word.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief No 1, 1992