Last update: August 15, 2011 03:30:07 PM E-mail Print

 

Nuwe, suksesvolle metode om oumansoutbos aan te plant

 

F Jackson

 

 

"IN die verlede was daar probleme wat die grootskaalse aanplant van oumansoutbos in die winterreëngebiede in die wiele gery het, maar heelwat sukses is reeds met 'n nuwe metode behaal," sê mnr Frikkie Jackson, landbouvoorligter op Calvinia.

Omdat die plantjies voorheen in sakkies gekweek is, was dit moeilik om groot getalle daarvan te vervoer. Hierdie probleem is mettertyd opgelos toe gevind is dat die plantjies met groot sukses in saadbeddings gekweek kan word en die los plantjies dan in nat streepsakke vervoer kan word. Op die wyse kan duisende plantjies op 'n gewone bakkie vervoer word.

Aanvanklik is plantjies tydens plant natgegooi. Dit het baie arbeid geverg en dit was 'n omslagtige en tydrowende proses. Veral die boere in die meer ekstensiewe kleinveegebiede het nie altyd genoeg arbeiders gehad om op groot skaal te plant nie.

'n Spesiale soutbosplanter is ontwerp wat die plantjie diep genoeg plant en wat relatief maklik en goedkoop is om te bou. Met so 'n planter kan twee rye gelyktydig geplant word en met slegs drie arbeiders kan 2 500 plante per uur geplant word, sê mnr Jackson.

'n Groot deurbraak is gemaak toe gevind is dat die plantjies baie suksesvol sonder natmaak geplant kan word.

Sedert hierdie probleme opgelos is, het die aanplant van oumansoutbos in die winterreëngebied met rasse skrede gevorder.

 

Riglyne vir die kweek van Soutbosplantjies

 

Uitplant van plantjies

 

Aanbevelings

Volgens mnr Jackson word goeie resultate verkry deur oumansoutbos so te spasieer dat grondbewerking tussen rye kan plaasvind. Die saai van kleingraan tussen oumansoutbos word aanbeveel, aangesien oumansoutbos 'n goeie kombinasie met oesreste vorm.

Die gereelde terugsnoei van soutbos is nie noodsaaklik nie. Trouens, die plantmateriaal wat buite bereik van vee is, kan in droogtetye nuttig as voer aangewend word. Wanneer daar duidelike tekens is dat die plante onproduktief raak en min nuwe blare produseer (houtagtig word), moet dit teruggesnoei word, se mnr Jackson

 

Published

Karoo Streeknuusbrief No 3, 1993