Last update: April 4, 2012 07:37:39 AM E-mail Print

 

OUMANSOUTBOSSAAD ONTKlEM MAKLIK

G. du Preez 

 

 'n Algemene klagte van boere teen die aanplanting van oumansoutbos (Atriplex nummularia ) is die swak ontkieming van die saad, met die gevolg dat hul dan nie genoeg plantjies het om uit te plant nie.

Mnr. Jannie Fourie, Joe Petra, Petrusville, bet 'n baie doeltreffende manier ontwikkel om oumansoutbossaad maklik te laat ontkiem. Hy het alreeds 75 000 plantjies, wat vir uitplanting gereed is, volgens onderstaande metode verkry.

'n Bedding van 25,4 cm (10 dm) diep, 121,9 em (4 vt) breed en enige gerieflike lengte, word in die grond gegrawe. Sorg moet gedra word dat die vloer van die bedding in aIle rigtings waterpas is soos in Foto 1 aangetoon.

 

 

Plastieksakkies met afmetings van 10,16 x 17,78 cm (4x7 dm) word 9/10 met leemgrond gevul. In 5cm(2 dm) plastiekpyp wat ± 20,3 cm (8 dm) lank is, waarvan die bek skuins gesny is, word hiervoor gebruik.

Die gevulde plastieksakkies word styf teen mekaar in die bedding gepak.

Die oumansoutbossaad word nou breed oor die gevulde plastieksakkies gesaai sodat elke sakkie van 3 tot 5 saadjies bevat. Die saad word nie vooraf ontsout nie.

Fyn grond word hierna oor die saadjies gestrooi sodat dit nie dikker as 6,3 mm (1/4 dm) bedek word nie.

Vir goeie ontkieming gedurende die winter en tot vroeg September, word al die sakkies met 'n ligte plastiekseil bedek soos volg: 'n staaldraad word ongeveer 20,3 cm (8 dm) hoog in die middel van die bedding bokant die sakkies gespan. Die seil word nou oor die draad getrek. Die sye word met grond vasgegooi en indien nodig met ysterpale vasgepak. Hierdeur word 'n damp tent (of "hothouse") gevorm soos in Foto 2 aangetoon.

 

 

Neem nou 'n tuinslang en vul elke bedding sodat die water van onderaf op beweeg totdat al die sakkies omtrent 5 cm (2 dm) met water bedek is. Met hierdie metode spoel die saad nie oop nie.

Maak hierna die punte van die damptent toe. Dit is nie nodig om weer water te gee voor op die negende dag nie.

Gesonde saad sal op die vyfde dag tekens van ontkieming toon, op die negende dag bokant die grond verskyn en op die twaalfde dag sal alle saad ontkiem wees.

Die damptent kan afgehaal word sodra die eerste ware blaartjies se knoppies duidelik sigbaar is. Deur die plantjies onmiddellik met 'n gieter te benat nadat die seil verwyder is sal verhoed word dat die son die plantjies se blare doodskroei.

Hierdie klein plantjies was besonder bestand teen ryp.

Op 21 dae is 'n ligte kopbemesting van ureum toegedien wat vinnige groei verseker het.

Die plantjies is geskik vir uitplanting op 'n hoogte van 10-20 cm (4-8 dm) wat na 10-12 weke bereik word.

Mnr. Fourie het las gehad van luise, ruspers, sprinkaantjies en rysmiere. Dit is egter suksesvol bestry.

Nadat die plantjies 'n hoogte van 7,6 cm (2 dm) bereik het, bet die peste egter geen verdere merkbare invloed op die plantjies gehad nie.

Met hierdie metode van ontkieming is gevind dat slegs 5 persent van die sakkies nie 'n soutbosplantjie in het nie.

'n Nadeel van hierdie saaityd is dat die plantjies in die warm, droë periode uitgeplant word. Dit word egter oorkom deur ‘n hoër toediening van water tydens planttyd.

Hierdie metode kan nie gedurende die warm somermaande gebruik word nie, omdat die klein plantjies onder die plastiekseil wel opkom maar doodskroei as gevolg van die geweldige hitte.

Waar plantjies dus in die somermaande gekweek word, word die seil weggelaat. Die plantmetode bly dieselfde, maar hier word die saad ontsout deur dit in 'n sak te plaas en voor die leweringspyp van die windpomp te hang, of die sak met saad asook met ‘n klip daarin, in die dam te gooi. Op die vyfde dag word die saad uitgehaal en winddroog gemaak en soos voorheen gesaai.

Water word onmiddellik soos voorheen gegee, met ander woorde, die water styg weer van onder af op en benat die hele sakkie en die saadjies.

Hierna word die grond in die sakkies klam gehou deur dit daagliks twee maal met 'n gieter nat te gooi. Elke derde dag word die bedding  egter met 'n tuinslang natgelei.

Met hierdie metode is gevind dat 25 per sent van die sakkies nie plantjies in het nie.

Die voordeel van hierdie metode is egter dat die plantjies gedurende die reënseisoen uitgeplant kan word.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Junie 1974