Last update: August 16, 2011 02:36:54 PM E-mail Print

 

OORERFLIKHEDE EN GENETIESE KORRELASIES VAN EKONOMIES BELANGRIKE PRODUKSIE-EIENSKAPPE BY ANGORABOKKE

Margaretha A Badenhorst & J J Olivier

Landboukollege Grootfontein, Middelburg (KP), 5900

 

Min inligting oor die genetiese parameters van ekonomies belangrike produksie-eienskappe van die Suid-Afrikaanse Angorabok is bekend. Data wat vanaf telers deur die Angorabokprestasietoetsprojek ingesamel is, is ontleed om oorerflikhede en genetiese korrelasies vir die volgende eienskappe te beraam : liggaamsmassa, rouhaarmassa en veseldikte. Gegewens van nageslag van 70 ramme (1913 bokke) vanuit 13 stoete is vir die ontleding gebruik. Die data is m.b.v. kleinste-kwadrate-metodes ontleed en die volgende vaste effekte is in die model ingesluit, naamlik stoet, geslag en geboortestatus van die bokkies, asook die volgende tweefaktor-interaksies: stoet x geboortestatus en geslag x geboortestatus. Die oorerflikhede vir die verskillende eienskappe was 0.35 ± 0.07 vir liggaamsmassa, 0.30 ± 0.07 vir rouhaarmassa en 0.25 ± 0.06 vir veseldikte. Genetiese korrelasies van 0.46 ± 0.14 tussen liggaamsmassa en rouhaarmassa, 0.73 ± 0.10 tussen liggaamsmassa en veseldikte en 0.48 ± 0.15 tussen rouhaarmassa en veseldikte, is verkry. Die hoë positiewe genetiese korrelasie tussen liggaamsmassa en veseldikte sal seleksie vir verlaagde veseldikte tesame met 'n verhoogde liggaamsmassa (soos wat tans die neiging by baie Angoraboktelers is), bemoeilik. Hierdie korrelasies impliseer dat telers wat liggaamsmassa wil verhoog, haarmassa konstant wil hou en veseldikte wil verlaag, dit alleenlik effektief met meting (prestasietoetsing van die betrokke eienskappe) sal kan doen. Dit behels dus die akkurate meting en beoordeling van die eienskappe op die mees geskikste tydstip en die inkorporering daarvan in 'n seleksie-indeks om sodoende die bokke wat aan die seleksiedoelwit sal voldoen, akkuraat te kan identifiseer.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres, Zithabizeni, 13-16 April