Last update: September 2, 2011 12:23:22 PM E-mail Print

 

Beraming van oorerflikhede vir gebruik in BLOB

G J ERASMUS, G J DELPORT,* J J OLIVIER EN **A O DE LANGE

S A VAGTOETSSENTRUM - N I V S MIDDELBURG KP

*LANDBOUKOLLEGE GROOTFONTEIN, MIDDELBURG KP

EN **DEPT KLEINVEEKUNDE, UNIVERSITEIT VAN DIE OVS, BLOEMFONTEIN

 

OPSOMMING

Betroubare beramings van oorerflikhede van eienskappe in die basis-populasie is noodsaaklik vir die beraming van teelwaardes met behulp van enkeleienskap BLOB-metedologie.

Rekords van 2 265 skape uit ‘n ongeselekteerde kontrolekudde wat as deel van ‘n seleksieproef op die Klerefontein navorsingstasie, Carnarvon. aangehou is, is ontleed. Twee ontledingsmetodes naamlik Henderson se metode III  en Patterson en Thompson se "REML" is vergelyk. Vir beide metodes is n vaar-model sonder verwantskappe gespesifiseer en a priori  kleinste-kwadraat  korreksies is vir alle bekende vaste effekte behalwe geboortejaar aangebring.

Die oorerflikheidsberamings vir liggaamsmassa was 0,247 en 0,252 en die vir skoonvagmassa 0,241 en 0,249 vir metode III en "REML" onderskeidelik.

Dit blyk derhalwe dat die heelwat meer veeleisende 'REML" min voordeel bied indien alle verwantskappe nie in ag geneem word nie.

 

Published

SAVDP Kongres 1987