Last update: August 17, 2011 03:20:50 PM E-mail Print

 

Oppas vir veseldikte-aannames in jong skape

 

A Bezuidenhout

 

 

Boere word aangeraai om te waak teen die aankoop van ramme op grond van veseldikte gegewens wat slegs op 'n vroeë ouderdom bepaal is. Die rede is dat die maksimum veseldikte van ramme eers op 17 maande ouderdom, of ouer, akkuraat bepaal kan word.

Dit is die boodskap van mnr. André Bezuidenhout, senior landbounavorser van die Landboukollege Grootfontein, na aanleiding van navorsing op die Cradock-proefstasie oor veseldikte tendense op genetiese fyn- en sterkwol Merinoramme.

Hy se ramme word dikwels verkoop op grond van veseldiktebepalings wat op 'n vroeë ouderdom van 10 tot 12 maande gedoen is. Volgens hom is dit nie 'n akkurate weerspieëling van die maksimum veseldikte wat sulke ramme sal bereik nie. Dit kan dikwels teleurstellende resultate vir boere by die nageslag tot gevolg hê. Die invloed op die gemiddelde veseldikte van 'n kudde kan dus dikwels nie na verwagting wees nie.

Dit is bekend dat die gemiddelde veseldikte van genetiese sterkwolramme toeneem hoe ouer die ram word. Die omvang van veseldikte by genetiese fynwol-merinoramme was egter tot nou toe onbekend. Die ouderdom waarop genetiese fynwolramme hut maksimum veseldikte bereik is ook onbekend. Op Cradock-proefstasie is ondersoek ingestel om antwoorde vir hierdie vrae te kry.

 

Fynwolramme

Genetiese fynwolramme van die kudde op die proefstasie se verandering in gemiddelde veseldikte is vanaf ses tot 22 maande slegs 1,4 mikron. Die geringe toename was vanaf 19,9 mikron op ses maande tot 21,3 mikron op 22 maande.

Hierteenoor bet mnr. Bezuidenhout gevind dat die ooreenstemmende toename in veseldikte van genetiese sterkwolramme 6,3 mikron was. By die groep ramme het die gemiddelde veseldikte dus aansienlik toegeneem van 21,5 mikron op ses maande tot 27,9 mikron op 22 maande.

Dit is belangrik om in aanmerking te neem dat die resultate op 'n hoe voedingspeil onder intensiewe voedingstoestande - aangeplante weidings onder besproeiing - behaal is. Voeding het dus nie 'n beperkende invloed op die verandering in gemiddelde veseldikte onder die omstandighede gehad nie.

 

Potensiaal

Onder veldtoestande kan beperkte voeding die genetiese potensiaal van veseldikte verandering verskuil met gevolglike laer toenames. In die proewe is die maksimum veseldikte van genetiese fynwolramme (21,4 mikron) reeds op 17 maande bereik, terwyl die veseldikte van sterkwolramme daarna steeds toegeneem het met nog 1,7 mikron om 27,9 mikron op 22 maande te bereik.

Dit is, volgens mnr. Bezuidenhout, dug belangrik om in gedagte te hou dat verskille in maksimum veseldikte voorkom by ramme waarvan die genetiese potensiaal vir veseldikte verskil.

Dit beteken, hoe sterker 'n ram se wol, hoe meer dramaties sa! Die veseldikte styg, terwyl sy maksimum veseldikte ook op 'n latere ouderdom bereik sal word.

 

Published

Goue vag 21 (6)