Last update: March 27, 2012 12:02:05 PM E-mail Print

 

OUDSTE SKAAPRAS WORD BEWAAR

JJ Olivier & JAN Cloete

 

DIE NAMAKWA-AFRIKANER is een van Suid.Afrika se oudste inheemse veerasse en word deur die Departement van Landbou en Watervoorsiening bewaar. Die ras het relatief suiwer gebly omrede die Voortrekkers en handelaars nie baie in die rankerige vetsterte belanggestel het nie.

Die skaap se naam is verkry deurdat dit by die Namakwa-Hottentotstam in die Noordweste en Kaapland gevind is.

Die Namakwa moes plek maak vir rasse soos die Ronderib-Afrikaner en Dorper en dit het tot gevolg gehad dat die getalle van die skaap drasties afgeneem het.

In 1956 het die Departement van Landbou 'n suiwer kudde by 'n boer gekoop met die doel om die inheemse ras te bewaar. Vanaf 1965 word die ras op die Carnarvon proefplaas aangehou.

Die Namakwa is bekend vir sy aangepastheid en gehardheid in die droë Noordwestelike dele van Kaapland. Die ras was hoofsaaklik in die distrikte van Kenhardt, Calvinia, Williston en Carnarvon aangetref.

Die Departement bewaar nie net die kudde nie, maar soveel as moontlik inligting word ook ingesamel. In die toekoms mag dit moontlik wees om van die ras se unieke eienskappe, byvoorbeeld die lang teelseisoen, met produksie-eienskappe van ander rasse te kombineer.

Om die ras se voortbestaan te verseker word surplus jong diere jaarliks in Februarie of Maart aan persone of instansies beskikbaar gestel. So veel as moontlik persone word van diere voorsien. Gewoonlik word 4 of 5 ooie plus 'n ram aan elke persoon of instansie teen staatstarief beskikbaar gestel.

Persone wat van die diere wil bekom kan so 'n versoek skriftelik tot die Direkteur: Karoostreek rig. Diegene wat nie van diere voorsien kan word nie se name word op 'n waglys geplaas.

 

 

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Winter