Last update: April 4, 2012 08:29:10 AM E-mail Print

 

PRE-NATALE ONTWIKKELING VAN FOLLIKELGROEPE BY DIE ANGORABOK

D. WENTZEL en L. P. VOSLOO, Landbounavorsingsinstituut van die Karoostreek, Middelburg, Kaapprovinsie 

 

UITTREKSEL

Die pre-natale ontwikkeling van haarfollikelgroepe in die vel van die Angorabokfetus is bestudeer. In die algemeen is gevind dat die stadia van ontwikkeling ooreenkom met die van die skaapfetus. 'n Aantal duidelik onderskeibare afwykings vanaf die algemene patroon van follikelgroepontwikkeling is egter waargeneem: (a) primêre follikels is nog steeds na beëindiging van die triofase geïnisieer; (b) sekondêre follikels met 'n goed ontwikkelde sweetklier, maar sonder 'n arrector pili spier is vanaf die 110de dag van dragtigheid waargeneem; (c) as gevolg van die inisiasie van primêre follikels na beëindiging van die triofase, is follikelgroepe wat tot sewe primêre follikels bevat vanaf die 110de dag van dragtigheid waargeneem.

Die volgende terminologie word voorgestel om die verskillende stadia van follikelgroepontwikkellig, en die onderskeie follikels wat gedurende elkeen van hierdie stadia ontstaan, te beskryf:

 

Protofase:

(i) Pre-triofase (65 tot 75 dae): Inisiasie van sentrale primêre follikels (PCX en PCY).

(ii) Triofase (75 tot 80 dae): Inisiasie van lateraIe primêre follikels (PLx en PLy).

(iii) Peri-triofase (85 tot 90 dae): Inisiasie van bykomstige laterale primêre follikels (PLx+ en PLy+).

 

Neofase:

Inisiasie van bykomstige laterale primêre follikels (NPL+) Inisiasie van sekondêre follikels

 

Published

Agronimalia 6 (1)