Last update: August 17, 2011 03:38:39 PM E-mail Print

 

PRODUKSIE-EIENSKAPPE VAN WOLSKAPE MET VERSKILLE WOLPRODUKSIEPOTENSIAAL

 

M.J. Herselman & Vanessa Sumner

Landboukollege Grootfontein, P/sak X529, Middelburg, KP, 5900

 

Ondersoek is ingestel na die oënskynlike nadelige verwantskap wat tussen wolproduksiepotensiaal en gehardheid by skaaprasse voorkom. In hierdie ondersoek is Merino-ooie met onderskeidelik Merino-, Dohne-merino-, Vleismerino-, Afrino en Ronderib-Afrikanerramme gepaar. Die F1-ooie se wolproduksie per metaboliese massa op 18 maande was 0.232 vir die Merino * Merino- (MM), 0.198 vir die Dohne-merino * Merino- (DM), 0.174 vir die Vleismerino * Merino- (VM), 0.172 vir Afrino * Merino- (AM) en 0.090 kg/W0.75 vir die en Ronderib-afrikaner * Merinokruisings (RM) onderskeidelik. Die F1-rammetjies wat uit die aanvanklike kruisings verkry is op 18 maande ouderdom met ooreenstemmende F1-ooitjies gepaar. Ontleding van die reproduksie gegewens van die F1-ooie het aan die lig gebring dat die kruisings met die hoogste potensiaal vir veselproduksie swakker ten opsigte van reproduksie presteer het. Die speenpersentasie van die F1-ooie het hoogsbetekenisvol (P<0.01) tussen die verskillende kruisings verskil en was 8, 33, 70, 95 en 79% vir MM, DM, VM, AM en RM onderskeidelik. Wolproduksiepotensiaalverskille van die F1-ooie het veroorsaak dat betekenisvolle verskille (P<0.01) in die speenmassa van hul nageslag voorgekom het  (Gemiddelde speenmassas was 12.3, 20.6, 23.6, 23.8 en 24.1 kg vir MM, DM, VM, AM en RM onderskeidelik). Omdat die wolproduksiepotensiaal binne kuddeverband gewoonlik relatief min tussen diere verskil is hierdie tendens nie so opmerklik binne 'n kudde van dieselfde ras nie. Verskeie navorsingsresultate dui nogtans daarop dat hierdie negatiewe verwantskap wel binne kuddes voorkom. Meer werk oor hierdie aspek is nodig en kan moontlik groot implikasies vir toekomstige teeltbeleid en seleksiedoelwitte inhou.

 

Published

SAVD Kongres 1991