Last update: August 16, 2011 03:02:06 PM E-mail Print

 

'N REKENAARPROGRAM VIR VELDBESTUUR IN DIE KAROO

D Olivier

 

ENIGE bestuur behels, onder andere, die neem van strategiese besluite aan die hand van beskikbare inligting. Die beskikbaarheid van inligting is weer hoofsaaklik gekoppel aan rekordhouding. Deur ontleding van rekords kan inligting verkry word wat noodsaaklik is vir die neem van goeie bestuursbesluite. Volgens mnr. Danie Olivier, landbouhulpbronbeampte van die Karoostreek, is veldbestuur in hierdie opsig geen uitsondering nie en kan 'n boer onberekenbare voordeel verkry indien hy sy bestuur sou rugsteun met goeie rekords en inligting.

Ongelukkig moes die tydrowende en dikwels gekompliseerde taak van rekordhouding en -ontleding by veldbestuur in die verlede altyd met die hand gedoen word. Dit het veroorsaak dat baie boere hierdie noodsaaklike deel van veldbestuur vermy het. Hierdie probleem het gedien as motivering om te begin met die ontwikkeling van 'n rekenaarprogram wat die onbenydenswaardige taak vir die boer vergemaklik.

Volgens mnr. Olivier het die program ten doel om rekordhouding ten opsigte van veldbenutting, veldtoestand, klimaat (hoofsaaklik reënval) en diereproduksie te vergemaklik, verwerking van rekords te versnel en die boer te help met die implementering van enige veldbestuurprogram.

Die volgende is enkele voorbeelde van inligting wat uit die program verkry kan word.

Die program is nag nie voltooi nie, maar is reeds in 'n gevorderde ontwikkelingstadium en word tans op Grootfontein en by boere uitgetoets.

 

Published

Karoo streeknuusbrief 1